W najnowszym numerze BŁ

Spis treści numeru 12/2016

zobacz więcej

Aktualności

Grypa H5N8 – Ministerstwo Środowiska uspokaja

– Ptasia grypa jest mordercza dla zamkniętych hodowli drobiu, gdzie panują specyficzne warunki. Tu choroba powoduje ogromne straty dla producentów – mówił minister Szyszko na briefingu prasowym zorganizowanym 5 grudnia br. w związku z potwierdzeniem przez głównego lekarza weterynarii wystąpienia pierwotnego ogniska grypy ptaków podtypu H5N8 w stadzie gęsi na terenie gospodarstwa w gminie Deszczno (pow. gorzowski, woj. lubuskie). Szef resortu podkreślił, że wirus jest nieszkodliwy dla zdrowia i życia człowieka.

Rządowy projekt trafił do prac w komisjach

Podczas 31. posiedzenia Sejmu RP 1 grudnia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042). Jego głównym założeniem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. (sygn. P 19/13) w zakresie zapewnienia udziału właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w procesie tworzenia obwodów łowieckich. Jak referował wiceminister...

Ukazał się rocznik GUS „Leśnictwo 2016”

Główny Urząd Statystyczny właśnie opublikował rocznik „Leśnictwo 2016”. Oprócz danych z zakresu gospodarki leśnej w dziale V zamieszczono w nim najważniejsze informacje dotyczące łowiectwa w sezonie 2015/2016, pokazane na tle poprzednich lat. Z rocznika dowiemy się, ile mamy kół łowieckich i myśliwych, a także jaka jest powierzchnia łowisk. Poznamy też dane o liczebności, wielkości odstrzału, odłowu i ubytków zwierzyny w ujęciu ogólnokrajowym oraz w rozbiciu na poszczególne województwa, wysokości kwot przeznaczonych na pokrycie szkód łowieckich (również wg województw), a ponadto stanach zwierzyny oraz wykonanej redukcji wybranych gatunków w parkach narodowych.

OPZZRiOR – ciąg dalszy korespondencji z MŚ

Nie czekaliśmy długo na odpowiedź przewodniczącego OPZZRiOR Sławomira Izdebskiego na publiczne stanowisko ministra Jana Szyszki w obronie polskiego modelu łowiectwa (prezentowaliśmy je TUTAJ). 29 listopada br. lider porozumienia związków zawodowych rolników wystosował list otwarty do szefa resortu środowiska. We wstępie czytamy: „W odpowiedziach na moje apele ani razu nie odniósł się Pan do podnoszonej przeze mnie powojennej przeszłości Polskiego Związku Łowieckiego oraz wartości etycznych, jakie wyznają obecne władze PZŁ. (…) Musi mieć Pan przecież świadomość, kto w Polsce zakładał i tworzył podwaliny powojennego łowiectwa i kto obecnie rządzi w PZŁ”.

Digiscoper of the Year 2016 rozstrzygnięty!

W tegorocznej, już szóstej edycji organizowanego przez firmę Swarovski Optik konkursu Digiscoper of the Year na film oraz zdjęcie wykonane w technice digiscopingu zwycięzcą został Malezyjczyk Jonathan C.V. Soon. Uznanie jury i internautów zdobyła zgłoszona przez niego w kategorii „Portret i makro” fotografia zatytułowana „Jak wam się podoba moja ruda broda?” („Like my red beard?”). Przedstawia żołnę wielką (ang. Red-bearded bee-eater, łac. Nyctyornis amictus) z trzymaną w dziobie ofiarą.

Zarządzanie szkodami łowieckimi

18 grudnia 2016 r. rusza IV edycja studiów podyplomowych „Zarządzanie szkodami łowieckimi”. Organizuje je Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie. Słuchacze, którzy pomyślnie złożą egzaminy końcowe, otrzymają świadectwa ukończenia studiów, a także uprawnienia rzeczoznawcy szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące (są to kwalifikacje pozwalające pełnić funkcję mediatora oraz biegłego sądowego w sprawach dotyczących szkód łowieckich).
...

Konferencja pt. „Trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej”

6–7 grudnia br. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie (CEPL) odbędzie się konferencja pt. „Trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej” w ramach spotkań z cyklu „Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa”, w tym roku przygotowanych już po raz 21. Organizatorami konferencji są: Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, CEPL, Wydział Leśny SGGW w Warszawie oraz Dyrekcja Generalna LP i PZŁ.

Jednymi z obszerniej poruszanych zagadnień będą...

Rządowy projekt Prawa łowieckiego skierowany do pierwszego czytania

Ledwie rządowy projekt zmiany Prawa łowieckiego wpłynął do laski marszałkowskiej (nastąpiło to 15 listopada), a już (18 listopada) został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W toku opiniowania wciąż jest natomiast nowelizacja złożona do Sejmu 21 października przez ugrupowanie Kukiz’15 (więcej o niej TUTAJ).
 
Rządowa nowelizacja, jak wiemy, realizuje m.in. niewykonany w porę wyrok TK w sprawie poszanowania prawa własności przy wyznaczaniu obwodów łowieckich.

Tuszki szopów poszukiwane przez naukowców

W listopadowym numerze BŁ ukazał się artykuł „Szop pracz – persona non grata polskich łowisk” Aleksandry Biedrzyckiej, Henryka Okarmy, Marcina Popiołka, Magdaleny Bartoszewicz i Andrzeja Zalewskiego przedstawiający negatywny wpływ tego obcego gatunku na rodzimą przyrodę oraz zagrożenia dla ludzi przejawiające się m.in. przenoszeniem pasożytów. Naukowcy cały czas prowadzą badania na ten temat, w związku z czym zwracają się o pomoc w zebraniu potrzebnego materiału: Chcemy dokładnie przeanalizować faunę pasożytniczą atakującą szopy i zmienność w genach odpowiedzialnych za obronę organizmu tych zwierząt przed patogenami.

Zmiany w ustawie o broni i amunicji wg Kukiz’15

Odważne zmiany legislacyjne ugrupowanie Kukiz’15 opracowało nie tylko w Prawie łowieckim. 4 listopada br. do Sejmu wpłynął bowiem projekt ustawy o broni i amunicji autorstwa Jarosława Lewandowskiego, prezesa Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, powstały we współpracy z Ruchem Obywatelskim Miłośników Broni. Dokument zawiera kilka rewolucyjnych rozwiązań. Jak zatweetował przedstawiciel wnioskodawców, poseł Bartosz Józwiak, została w nim zaproponowana „normalność” w podejściu do prawa posiadania broni palnej.

Rządowa nowela Prawa łowieckiego wpłynęła do Sejmu – zmiany w szacowaniu i wypłacie odszkodowań

Rządowy projekt Prawa łowieckiego, który Rada Ministrów skierowała do Sejmu już 20 września br., trafił do laski marszałkowskiej 15 listopada br. (w ostatecznej wersji można go pobrać TUTAJ). Przypomnijmy – za informacją podaną na witrynie internetowej izby niższej parlamentu – że dotyczy on wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku TK (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji. Jednak w dokumencie pojawiły się także zapisy istotnie zmieniające podpisaną w czerwcu przez prezydenta głośną (planowanie powstania Funduszu Odszkodowawczego oraz wprowadzenia składek wnoszonych przez zarządców i dzierżawców) nowelę w sprawie zasad szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych (stąd wynika dość skomplikowana nazwa dokumentu: ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie).

Msza hubertowska w centrum Warszawy!

W najbliższą sobotę, 12 listopada, w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu 52/54 w Warszawie odbędzie się msza hubertowska. Oprawę muzyczną zapewni ZSM Akteon Studentów i Absolwentów Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.
 
Na sobotnią mszę myśliwską warto się wybrać nie tylko dlatego, że rogi zabrzmią w niemal ścisłym centrum stolicy, lecz także ze względu na biorących w niej udział...

Jak w pełni korzystać z pełni?

Każda pełnia w ciągu roku ma swoją szczególną nazwę. W październiku mieliśmy do czynienia z Księżycem myśliwych. Skojarzenie wydaje się oczywiste – okres po sprzątnięciu plonów i nieosłonięte pola, na których zwierzyna w świetle naturalnego ziemskiego satelity jest widoczna jak na dłoni. W tym roku w październiku mogliśmy podziwiać superksiężyc – Księżyc w momencie (który przypadł akurat na pełnię), kiedy znalazł się on najbliżej naszej planety. Jednak w listopadzie Księżyc w trakcie pełni (14 listopada – pełnia bobrzego Księżyca) będzie dzieliła od Ziemi jeszcze mniejsza odległość.

Grypa H5N8 stwierdzona u kaczek na jez. Dąbie

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce. Jak czytamy w komunikacie, obecność materiału genetycznego wirusa potwierdzono w próbkach zbiorczych pobranych od pięciu padłych dzikich kaczek i jednej mewy. Zwłoki ptaków znaleziono w pobliżu zbiornika wodnego Dąbie (gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie).
 
Martwymi kaczkami były krzyżówki. Znaleziono je na plaży w Lubczynie, a informację przekazała straż miejska.

Minister Szyszko popiera polski model łowiectwa

Ministerstwo Środowiska w przedweekendowym komunikacie wyraziło swoje poparcie dla obowiązującego obecnie polskiego modelu łowiectwa i PZŁ jako sprawnej organizacji, która działa na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Jednocześnie minister Jan Szyszko stwierdził, że nie zgadza się ze Sławomirem Izdebskim. Przypomnijmy, że przewodniczący OPZZRiOR złożył wniosek o delegalizację Związku i postulował zmianę funkcjonującego modelu (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Hubertowska randka z jeleniem

3 listopada br., dokładnie w święto patrona myśliwych Huberta, w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się premiera książki Elżbiety Sęczykowskiej pt. „Randka z jeleniem, czyli pałac z widokiem na bagno” o założeniu pierwszej w Polsce prywatnej fermy jeleni na Mazurach, w której swego czasu żyło przeszło 100 zwierząt. Pomysł jej założenia zrodził się w Mongolii (bo Sęczykowska to także podróżniczka), a bezpośrednią inspirację stanowiły ośrodki istniejące już w Anglii.
 

Kalendarz ścienny na 2017 r. już w sprzedaży!

W październiku ukazał się kalendarz ścienny na 2017 r. od lat wydawany nakładem Oficyny Wydawniczej Oikos. Na jego kartach znajdziecie 12 ujęć rodzimej przyrody w obiektywach polskich fotografów – Andrzeja Tetycha, Miłosza Kowalewskiego, Mateusza Piesiaka, Tomasza Skorupki, Lecha Karaudy, Ryszarda Adamusa, Adama Mańki, Wojciecha Misiukiewicza, Damiana Gostkowskiego, Violetty Nowak oraz Marcina Łukawskiego. Kalendarz jest ciekawą propozycją na upominek dla przyrodnika, myśliwego lub sympatyka łowiectwa, a także np. szkoły współpracującej z kołem łowieckim. 

Zapraszamy na fanpage "Braci Łowieckiej" na Facebooku

Jako osoby hołdujące tradycji (wszak to kwintesencja łowiectwa!) długo opieraliśmy się najnowszym trendom. Ale ponieważ teraz wszyscy celują w Facebook, i my, wytrawni strzelcy, którzy zawsze trafiają w sedno, nie mogliśmy pozostać w tyle. Mamy nadzieję, że polubicie nas też w takiej odsłonie!

Zapraszamy na nasz fanpage TUTAJ!

Red.
 

Demonopolizacja PZŁ wg Kukiz'15

21 października do Sejmu wniesiono projekt ustawy nowelizującej Prawo łowieckie przygotowany przez grupę posłów ugrupowania Kukiz’15. Jednym z głównych jego założeń jest możliwość wydzierżawiania obwodów łowieckich na drodze przetargów nie tylko kołom łowieckim, lecz także stowarzyszeniom myśliwych niezrzeszonych w PZŁ. Czynsz dzierżawny miałby trafiać do nadleśnictw oraz funduszy sołeckich (jako rekompensata za wykonywanie polowania na prywatnych gruntach).

zobacz więcej

Konkursy

Głosowanie na najciekawsze parostki rozpoczęte!

Ruszyło głosowanie w szóstej edycji konkursu „Braci Łowieckiej” i firmy Swarovski Optik na najciekawsze parostki. Będzie ono trwać do 21 listopada. Zarejestrowani użytkownicy mogą oddać w ciągu doby wyłącznie jeden głos na każde zdjęcie (można głosować na dowolną liczbę zdjęć). Aby to uczynić, wystarczy kliknąć w ikonkę z symbolem „+1” umieszczoną pod daną fotografią w galerii.

Dziesięciu najlepiej ocenionym zdjęciom członkowie komisji konkursowej...

VI edycja konkursu na najciekawsze parostki - zbliża się koniec nadsyłania zgłoszeń!

Już tylko przez kilka dni – do poniedziałku 17 października br. – czekamy na zgłoszenia w konkursie BŁ i firmy Swarovski Optik na najciekawsze parostki sezonu 2016/2017!

Przypominamy, że zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko myśliwego, jego adres i telefon, datę i miejsce pozyskania rogacza oraz zaświadczenie od dzierżawcy obwodu o pozyskaniu zwierza zgodnie z odstrzałem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu...

III edycja konkursu „Zakochani w lesie”


Ogłaszamy trzecią edycję konkursu „Zakochani w lesie” na opowiadanie i wiersz inspirowane pięknem polskiej przyrody oraz znaczeniem leśnictwa i łowiectwa w kulturze i historii Polski, organizowanego przez RDLP w Białymstoku, redakcję BŁ, ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie oraz Polski Klub Safari. Na zgłoszenia prac literackich czekamy do 31 października. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich o profilu leśnym i przyrodniczym. Wśród jego głównych celów znajdują...

Konkurs BŁ i FH Knieja w Krakowie na najciekawsze poroże jelenia

Strzelenie byka o wyjątkowym, fantazyjnym porożu to rzadkie i niezwykłe przeżycie. Towarzyszą mu niezapomniane emocje i ogromna satysfakcja. Poza tym takie niebanalne trofeum wzbudza powszechne zainteresowanie oraz podziw. Chcielibyśmy wyróżnić i nagrodzić osoby, którym udał się taki wyczyn. Dlatego zachęcamy wszystkich myśliwych, którzy w sezonie 2016/2017 pozyskają niebanalnego myłkusa, do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najciekawsze poroże jelenia.
 ...

"Łowiectwo w kadrze" – konkurs na 26-lecie firmy Artemix

Drodzy Czytelnicy!
Ogłaszamy konkurs na film i zdjęcie o szeroko pojętej tematyce łowieckiej. Zachęcamy myśliwych i sympatyków łowiectwa do zaprezentowania swojej pasji i wszystkiego, co się z nią wiąże, w niebanalny sposób. Przybliżmy nasze codzienne życie, pochwalmy się imprezami, które organizujemy, pokażmy, jak postrzegamy przyrodę. NAGRODY GŁÓWNE: lornetka Redfield, luneta Leupold 3–9x50, spektyw Leupold 15–45x60, dalmierz Leupold.
Pozostałe nagrody: 50 książek myśliwskich, 20...

VI edycja konkursu BŁ i firmy Swarovski Optik na najciekawsze parostki

Minione pięć edycji konkursu na najciekawsze parostki, podczas których zaprezentowano przeszło 300 myłkusów, jest najlepszym dowodem na to, że wyobraźnię łowców rozpalają nie tyle rekordowe, medalowe kozły, ile fantazyjne myłkusy. Kto z nas, selekcjonerów, nie chciałby mieć w swojej kolekcji niezwykle ukształtowanego capa? Poszukiwania wyróżniających się, niebanalnych trofeów wyznaczają rytm sezonu polowań na rogacze, a zostają podjęte na długo przed jego rozpoczęciem.
 
Ocena,...

Konkurs literacki "Polowanie, o jakim marzę..."

Każdy z nas ma jakieś marzenia. A marzenia myśliwych z pewnością dotyczą łowów, jakie pragnęliby przeżyć. Redakcja BŁ i biuro polowań Argali ogłaszają konkurs na opowiadanie o takim wyśnionym polowaniu. Teksty dotąd niepublikowane, o objętości maksymalnie 5 stron maszynopisu (9 tys. znaków ze spacjami), prosimy nadsyłać do 20 lipca 2016 r. pod adresem: braclowiecka@oikos.net.pl lub „Brać Łowiecka”, skr. poczt. 54, 00-973 Warszawa.
 
W konkursie mogą wziąć udział...

Graff bliżej myśliwych 2015 – podsumowanie konkursu

Po raz kolejny firma Graff wraz z redakcją BŁ przeprowadziła konkurs na projekt stroju dla myśliwego. Napłynęło sporo ciekawych prac. Po zapoznaniu się z nimi doszliśmy do kilku konkluzji.

Po pierwsze, nasza wspólna inicjatywa dowodzi tego, że polski myśliwy poszukuje innowacji technicznych, nie zapominając przy tym o jakości ubrań i ich walorach estetycznych. Wiele nadesłanych projektów to zdjęcia lub rysunki ogólnie dostępnej odzieży z autorskimi przeróbkami wykonane rozmaitymi metodami.......

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze parostki sezonu 2015/2016

Na ubiegłoroczną, piątą edycję konkursu BŁ i firmy Swarovski na najciekawsze parostki zgłoszono 62 niezwykłe trofea rogaczy. Spośród nich w głosowaniu internautów wyłoniono 10 cieszących się największym zainteresowaniem i poparciem wirtualnej społeczności. Ostatecznego wyboru zwycięskich parostków dokonała komisja złożona ze stałych współpracowników redakcji BŁ oraz przedstawicieli głównego sponsora – firmy Swarovski Optik.  
Decyzja jak zwykle nie należała do łatwych.......

„Digiscoper of the Year” 2015 rozstrzygnięty!

Znamy już laureatów konkursu fotograficznego „Digiscoper of the Year” 2015 organizowanego przez firmę Swarovski Optik. W tegorocznej edycji do udziału zgłoszono ponad 1500 zdjęć. Zostały one zakwalifikowane łącznie do pięciu kategorii tematycznych, m.in. znanych z poprzednich edycji: „Ruch i działanie”, „Portret i makro”, „Ssaki” oraz „Filmy”. Z okazji jubileuszu konkursu (który odbywa się już od dekady) stworzono dodatkową kategorię specjalną – „Zwierzęce igraszki”. Jej......

II edycja konkursu „Zakochani w lesie” – wyniki pierwszego etapu

Jury II edycji konkursu „Zakochani w lesie” na opowiadanie i wiersz inspirowane pięknem polskiej przyrody oraz znaczeniem leśnictwa i łowiectwa w kulturze i historii Polski, organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, redakcję BŁ, Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie oraz Polski Klub Safari, oceniło prace nadesłane przez uczniów i wyłoniło następujących finalistów:
 
Aleksander Lisze (Zespół Szkół Leśnych w Lesku)......

II edycja konkursu „Zakochani w lesie”

Do 30 października czekamy na zgłoszenia prac literackich w drugiej edycji konkursu „Zakochani w lesie” na opowiadanie i wiersz inspirowane pięknem polskiej przyrody oraz znaczeniem leśnictwa i łowiectwa w kulturze i historii Polski, organizowanego przez RDLP w Białymstoku, redakcję BŁ, ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie oraz Polski Klub Safari.
 
Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół średnich o profilu leśnym i przyrodniczym. Wśród jego głównych celów znajdują się: zainteresowanie młodzieży znaczeniem leśnictwa i łowiectwa w kulturze i historii Polski, poszerzenie wśród społeczności...

Konkurs "Graff bliżej myśliwych"

Ubrania firmy Graff z Wałcza towarzyszą nam w łowisku już od ponad 20 lat i cieszą się zaufaniem użytkowników. Projektanci Graffa dokładają starań, aby każdy najdrobniejszy element odzieży był dostosowany do specyfiki polskich polowań oraz warunków atmosferycznych panujących w naszym kraju. Mając jednak na uwadze różnorodne potrzeby i oczekiwania myśliwych, firma Graff wraz z redakcją BŁ zaprasza wszystkich, którzy mają pomysł na stworzenie lub udoskonalenie stroju myśliwskiego, do udziału w konkursie na najlepszy projekt odzieży dla myśliwych.

Poprzednie trzy edycje konkursu (2003, 2008 i 2013 r.) spotkały się...

Digiscoper of the Year – dziesiąta edycja konkursu fotograficznego

1 czerwca br. firma Swarovski Optik zainaugurowała dziesiątą już edycję konkursu Digiscoper of the Year. Mogą w nim startować pasjonaci fotografii, którzy utrwalają obrazy przyrody przy użyciu kamery, aparatu cyfrowego lub smartfona oraz lunet i lornetek. Zgłoszenia w kategoriach „Ruch i działanie”, „Portret i makro”, „Ssaki” oraz „Filmy” będą przyjmowane do 30 września br.

 
Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca (jeden fotograf wyłoniony z grona czterech najlepszych w......

V edycja konkursu BŁ i firmy Swarovski na najciekawsze parostki

Każdy myśliwy marzy o pozyskaniu ciekawego trofeum, jakiego nikt wcześniej nie zdobył. Nie chodzi jednak tylko o rekordowe, medalowe kozły – nie mniejszą satysfakcję daje strzelenie myłkusa.
 
Ocena, który myłkus jest ciekawszy, ładniejszy czy rzadszy, ma charakter subiektywny. Dla zdobywcy jego trofeum będzie zawsze „naj”, ale warto pochwalić się nim przed kolegami i poddać swoją zdobycz również ich ocenie. Dlatego ogłaszamy kolejną, piątą już edycję konkursu na...

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze parostki sezonu 2014/2015

Komisja konkursowa ubiegłorocznej, czwartej już edycji konkursu BŁ i firmy Swarovski na najciekawsze parostki miała jak zwykle twardy orzech do zgryzienia. Spośród 58 trofeów w toku głosowania zostało wytypowanych 10, które cieszyły się największym zainteresowaniem internautów. Ostatecznego wyboru spośród nich dokonało jury złożone z redaktorów BŁ oraz przedstawicieli głównego patrona konkursu. Sporo myłkusów o niezwykłych formach nie zakwalifikowało się do finału, warto......

I edycja konkursu "Zakochani w lesie" rozstrzygnięta

16 października br. podczas I Festiwalu Kultury Łowieckiej w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie odbył się finał I konkursu literackiego „Zakochani w lesie” na opowiadanie i wiersz inspirowane pięknem polskiej przyrody oraz znaczeniem leśnictwa i łowiectwa w kulturze i historii Polski. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie oraz redakcja...

Zobacz najciekawsze parostki sezonu!

W sobotę 15 listopada zakończyło się głosowanie na najciekawsze parostki sezonu 2014/2015 w IV edycji konkursu organizowanego przez redakcję BŁ i firmę Swarovski. Dziesięciu trofeom, które w ciągu miesiąca uzyskały największą liczbę ocen (można je zobaczyć w galerii poniżej, uszeregowane od najlepiej ocenionego), członkowie komisji konkursowej niezależnie od siebie przyznają punkty od 1 do 10.
 
Myśliwy, którego parostki zdobędą największą liczbę punktów, otrzyma...