Zarządzanie populacją bobra

Dynamiczny rozwój krajowej populacji bobra powinien skłaniać do rozważań nad dalszymi metodami jego ochrony, ale również do poznania sposobów gospodarowania tym gatunkiem. Nie można bowiem wykluczyć, że w nieodległej przyszłości bóbr będzie zwierzęciem łownym. 
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 2/2012, strona 30

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF