Spór o interpretację noweli

Zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz swymi korzeniami sięgają powojennego Regulaminu polowań, ustanowionego przez Polski Związek Łowiecki. Z czasem, zgodnie z popularną w Polsce tendencją do reagowania zmianą przepisów na każde potencjalne zagrożenie, proste i zwarte postanowienia Regulaminu coraz bardziej obrastały kazuistyką, potęgując wątpliwości interpretacyjne. 
Numer: Brać Łowiecka 4/2012, strona 64

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF