Sądownictwo łowieckie niezgodne z konstytucją – historyczne zwycięstwo myśliwych

6 listopada br. Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, zdecydował, że sądownictwo łowieckie nie może dalej istnieć w obecnym kształcie, oraz otworzył myśliwym szeroką sposobność zaskarżania niekorzystnych dla nich rozstrzygnięć organów zrzeszenia do sądów powszechnych.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 12/2012, strona 8

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF