Myśliwi z Unii Europejskiej w Polsce

Przepisy dotyczące uzyskania prawa do polowania oraz jego wykonywania w naszym kraju różnią się w zależności od tego, czy myśliwy jest obywatelem Polski czy innego państwa członkowskiego UE. Szczególnie problematyczna wydaje się w tym przypadku kwestia wygaśnięcia rzeczonych uprawnień.

Numer: Brać Łowiecka 6/2014, strona 75

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF