Bambi goes to Rogów


Na początku grudnia ub.r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie dyskutowano na „trudne tematy”. Były one przedmiotem konferencji pod tym tytułem zorganizowanej przez Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z DGLP i PZŁ.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 2/2017, strona 24

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF