Na niskich obrotach


Sen zimowy dziko żyjących zwierząt to fascynujący fenomen biologiczny, pod wieloma względami do dziś niewyjaśniony. Poczyniono jednak pewne spostrzeżenia, które podają w wątpliwość m.in. klasyczny podział stanu zimowej hibernacji na sen zimowy oraz spoczynek zimowy i które mają nadzwyczajne znaczenie dla medycyny. Nauka trzyma zatem rękę na pulsie.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 2/2017, strona 38

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF