Czy ołów nadal jest problemem?


Sześć lat temu, w BŁ nr 8/2011, ukazał się mój artykuł pt. „Skażenie ptaków wodnych ołowiem w Polsce”, dotyczący szkodliwości ołowiu pochodzącego z amunicji. Naukowcy ciągle analizują ten problem i diagnozują kolejne tereny objęte skażeniem w naszym kraju oraz na świecie. Czy poglądy naukowe na tę sprawę uległy zmianie? Czy nadal dąży się do wyeliminowania ołowiu z amunicji śrutowej? Warto się temu przyjrzeć przed zbliżającym się sezonem polowań na gęsi, kaczki i łyski.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 7/2017, strona 28

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF