Łowiectwo w zrównoważonym rozwoju


Koncepcja zrównoważonego łowiectwa, która powstała u progu XXI w., wskazuje miejsce i rolę łowiectwa wynikającą z połączenia aspektów środowiskowych (w tym ochronnych), gospodarczych, społecznych i kulturowych. Wymaga, aby myślistwo było praktykowane i zarządzane w sposób maksymalizujący korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla społeczeństwa.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 9/2017, strona 40

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF