Porady prawne: pytania – odpowiedzi


Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1 kwietnia br. Część z dodanych do niej lub zmienionych przepisów nasuwa wszakże myśliwym wątpliwości i powoduje kłopot ze stanowieniem ich w praktyce. W związku z tym zwrócono się do mnie o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
Numer: Brać Łowiecka 8/2018, strona 74

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF