Kość św. Huberta


Najbardziej pożądanym, a jednocześnie najpopularniejszym trofeum pozyskiwanym od zwierzyny płowej jest poroże samca (wieniec, rosochy lub parostki). Do innych znanych myśliwskich zdobyczy można zaliczyć także grandle (szczątkowe kły szczęki) i skórę. Oprócz nich w dawnych czasach często poszukiwano w sercu zwierzęcia specyficznej, niewielkiej kości, u dorosłych osobników niektórych gatunków przyjmującej kształt krzyża.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 12/2018, strona 46

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF