Spis treści numeru 2/2012

Zdaniem myśliwego | 26

Zamiast lasów rosną domy Zdzislaw Szewczyk Z IKP 2011 w tle Zbigniew Ciemniewski Jak władze PZŁ traktują swoich członków  Ruch Obywatelski Miłośników Broni Jurand Szweda

Zarządzanie populacją bobra | 30
Wojciech Sobociński

Dynamiczny rozwój krajowej populacji bobra powinien skłaniać do rozważań nad dalszymi metodami jego ochrony, ale również do poznania sposobów gospodarowania tym gatunkiem. Nie można bowiem wykluczyć, że w nieodległej przyszłości bóbr będzie zwierzęciem łownym. 

Łoś a gospodarka leśna | 42
Krzysztof Morow

„Gospodarka leśna w niczym łosiowi nie przeszkadza” – do takiego wniosku doszli autorzy „Strategii ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce”, którzy za pierwszorzędny cel obrali ochronę tego gatunku. 

Decathlon – dla aktywnych myśliwych | 62
Adam Depka Prądzinski

O firmie Decathlon, sieci sklepów z akcesoriami dla osób aktywnie spędzających czas, ofercie skierowanej do polskich myśliwych oraz planach rozwojowych rozmawiamy z Łukaszem Nadzikiewiczem, dyrektorem regionalnym sieci sklepów Decathlon oraz dyrektorem marki Solognac w Polsce. 

Wymienne czoki Briley’a | 86
Marcin Ogórek

Czok to zwężenie części wylotowej lufy śrutowej, które ma na celu zwiększenie pokrycia. Obecnie coraz powszechniejsze są czoki wymienne, dające strzelcowi możliwość dostosowania broni do różnych warunków polowań, gatunków zwierzyny czy danej konkurencji strzeleckiej. Jednym z wiodących producentów czoków wymiennych jest Briley