Spis treści numeru 7/2012

Zdaniem myśliwego | 22

O łowiectwo posądzeni  Paweł Wajdziak
Tradycyjne i zapomniane polowania z wyżłem  Zbigniew Ciemniewski

Strategia dla wilka | 26
Wojciech Sobociński

Pod koniec minionego roku zaprezentowano pakiet propozycji krajowych strategii gospodarowania sześcioma gatunkami zwierząt. Wśród nich znalazł się również program ochrony wilka, który przewiduje zdecydowaną aktywizację środowiska łowieckiego
w działaniach na rzecz tego drapieżnika.

Wysokość tenuty dzierżawnej | 36
Miłosz Kościelniak-Marszał

Czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego jest traktowany jako oczywisty punkt w budżecie koła łowieckiego, w związku z czym uiszcza się go zazwyczaj w wysokości wskazanej przez wydzierżawiającego, bez wgłębiania się w kwestie, jak doszło do jego naliczenia. Tymczasem niespójność przepisów powoduje, że w praktyce suma ta często bywa zawyżana. Warto więc przyjrzeć się bliżej zasadom naliczania tenuty, zwłaszcza że ich znajomość daje kołom łowieckim szansę na ograniczenie wysokości tego wydatku, a w przypadku dokonanej zapłaty – możliwość żądania zwrotu nadpłaconej kwoty.

W cieniu wielkiej piątki | 39
Adam Depka Prądzinski

Rozmawiamy ze Zbigniewem Skowrońskim, wiceprezesem Polskiego Klubu Safari, zdobywcą afrykańskiej wielkiej piątki, jednym z kilku oficjalnych mierniczych organizacji Safari Club International w Polsce

Postępowanie z tuszą zwierzyny | 45
Jerzy Golbiak

Nawet 30–40 proc. tusz odstawianych do punktów skupu jest zaliczane do gorszych klas jakości wskutek niewłaściwego postępowania myśliwych. Przekłada się to nie tylko na mniejsze wpływy pieniężne do kasy koła (realne straty finansowe z tytułu obniżenia jakości tusz bardzo łatwo oszacować pod koniec sezonu łowieckiego), lecz także na rynkowy wizerunek polskiej dziczyzny. W obszernym artykule Jerzego Golbiaka – myśliwego z wieloletnim stażem, właściciela zakładu przetwórstwa dziczyzny – prezentujemy praktyczne porady, jak postępować z tuszami zwierzyny, aby zachować ich najwyższe walory użytkowe. 

Polowanie na słowa | 60

Dawno temu... Erwin Dembiniok
Wiosenny spacer Sławomir Podpirko
Silny Julian Huta

Łowiecka pasja maratończyka | 66
Daniel Klawczyński

Chociaż początki przygody Henryka Szosta z lekkoatletyką były trudne, dziś jest jednym z najlepszych polskich maratończyków. W marcu tego roku na zawodach w Japonii uzyskał czas 2:07:39 i ustanowił nowy rekord Polski w tej dyscyplinie. Mówi jednak, że jego największą życiową pasją nie jest bieganie, które traktuje raczej jak zawód, lecz łowiectwo.