strona główna

Aktualności

Ogromne (?) premie za strzelone dziki w Niemczech

W styczniu br. w wielu portalach internetowych i w niektórych polskich mediach pojawiły się utrzymane w sensacyjnym tonie informacje, mówiące o tym, że „Niemcy się nie szczypią” i wręczają „ogromne premie dla myśliwych za odstrzał dzików”. W kontekście takich nagłówków prasowych po bliższym przyjrzeniu się problematyce premiowania odstrzału dzików w Niemczech przychodzi na myśl stary dowcip dotyczący sensacyjnych doniesień Radia Erywań o rozdawaniu przez władze radzieckie samochodów w Moskwie. W rzeczywistości chodziło nie o Moskwę, lecz o Leningrad, i nie o samochody, ale o rowery, które były nie rozdawane, tylko kradzione.

Andżelika Możdżanowska w prezydium intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. łowiectwa

O kontynuacji funkcjonowania istniejącego od 1985 r. międzypartyjnego zespołu (intergrupy) Parlamentu Europejskiego do spraw różnorodności biologicznej, łowiectwa i obszarów wiejskich dowiedzieliśmy się w grudniu ub.r. 13 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie tego gremium, na którym ustanowiono skład jego prezydium. W dziesięcioosobowym gronie (utworzonym z zachowaniem parytetu) kierującym pracami przeszło 130 eurodeputowanych znalazła się przedstawicielka Polski, Andżelika Możdżanowska (na zdjęciu pierwsza z prawej), na szczeblu unijnym reprezentująca ugrupowanie Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Do Brukseli dostała się z listy PiS-u.

Paweł Lisiak powołany, ale wciąż niezatrudniony na stanowisku łowczego krajowego

Paweł Lisiak oficjalnie potwierdził gotowość do podjęcia się przewodniczenia Zarządowi Głównemu PZŁ. Nominację z rąk wiceminister Małgorzaty Golińskiej i ministra Michała Wosia odebrał już w piątek 7 lutego. We wtorek 11 lutego w towarzystwie żony oraz dwójki dzieci, z nieodłącznym czworonogiem przy nodze (jamnikiem szorstkowłosym Glasvegas Anons FCI) przyjął nowe obowiązki w siedzibie zrzeszenia na Nowym Świecie w Warszawie. Klucze symbolicznie wręczył mu prezes NRŁ Rafał Malec. W trakcie spotkania Paweł Lisiak podziękował rodzinie. Jak stwierdził, bez jej wsparcia i cierpliwości nie znalazłby się w tym miejscu. Wyrazy wdzięczności złożył także kolegom z koła, z którymi przechodził przez kolejne etapy swojej łowieckiej drogi.

Weterynaria krytycznie o sprzeciwie naukowców wobec odstrzału dzików

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Weterynarii w piątek 7 lutego zorganizowały konferencję, na której odniosły się do powszechnie przytaczanego w ostatnim czasie przez media listu otwartego do premiera przeciwko masowemu odstrzałowi dzików, który podpisało przeszło tysiąc reprezentantów różnych dziedzin nauki. Przypomnijmy, że list został wystosowany już w styczniu ubiegłego roku, kiedy w całym kraju zamierzano przystąpić do realizacji wielkoobszarowych, skoordynowanych polowań na czarnego zwierza, i już wtedy wzbudził spore zainteresowanie dziennikarzy. Teraz pojawia się w obiegu medialnym ponownie w związku z głośną specustawą ws. walki z ASF-em, która w założeniu wprowadza mechanizmy jeszcze skuteczniejszego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby, w tym redukcję dzików.

Dalszy spadek cen dziczyzny

Koniec okresu polowań na łanie i kozy, tradycyjnie uznawany za zamknięcie dużego sezonu łowieckiego, przynosi dalszy spadek cen dziczyzny. Został on zapoczątkowany, o czym informowaliśmy, w listopadzie ub.r. w związku z nieoczekiwanym przeskokiem ASF-u na zachód kraju. Jak informuje Tomasz Tarnawski, prezes Krajowego Związku Eksporterów Dziczyzny, sytuacja dotyczy zarówno stawek w skupie, również w krajach zachodniej Europy, jak i istotnej z handlowego punktu widzenia obniżki cen elementów tusz przez ich najważniejszych odbiorców.

Lex Ardanowski i zasady bioasekuracji wchodzą w życie

Prezydent Andrzej Duda 28 stycznia br. podpisał Ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (nazywaną też specustawą ws. zwalczania ASF-u lub lex Ardanowski). Dwa dni później opublikowano ją w Dzienniku Ustaw RP i weszła w życie 31 stycznia br. Przypomnijmy, że ustawa błyskawicznie przeszła proces legislacyjny. Projekt poselski, w przypadku którego można pominąć procedurę konsultacji publicznych, trafił do sejmu 17 grudnia ub.r. Wnioskodawcami była grupa posłów PiS-u.

Minister Woś i prezes Piątkiewicz na sympozjum u ojca Rydzyka

W minioną sobotę, 25 stycznia, w Toruniu odbyło się sympozjum „Oblicza ekologii”, zorganizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej ku czci śp. prof. Jana Szyszki. Licznie wzięli w nim udział m.in. leśnicy, myśliwi oraz przedstawiciele środowisk rolniczych. Wśród gości można było zobaczyć m.in. wymienianych jako kandydatów na nowego przewodniczącego ZG PZŁ Dariusza Sadowskiego, Bartłomieja Popczyka i Jarosława Kuczaja. Po mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem abpa Sławoja Leszka Głódzia nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Janowi Szyszce.

Rozporządzenie ws. bioasekuracji myśliwych trafiło do konsultacji

Aktualizacja: Rozporządzenie w sprawie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 stycznia br. i wchodzi w życie następnego dnia, tj. 1 lutego. Ministerstwo rolnictwa skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. Do wydania tego aktu szef resortu rolnictwa będzie zobowiązany na mocy uchwalonej przez senat 17 stycznia br. (ale jeszcze nieobowiązującej) specustawy w sprawie zwalczania ASF-u. Zgodnie z nią stosowna delegacja została wprowadzona do Prawa łowieckiego, w którym także myśliwych zobligowano do przestrzegania zasad bioasekuracji.

Dzik zawinił, jelenia zabili

W ostatnich dniach bardzo duże kontrowersje wzbudziło przedłużenie okresu polowań na zwierzynę płową w graniczącej z Polską Brandenburgii. Nieoczekiwanie i w zasadzie bez konsultacji ze związkiem łowieckim tego landu oraz myśliwymi zarządził je 17 stycznia br. tamtejszy wyższy urząd łowiecki. To podległy bezpośrednio ministerstwu środowiska organ administracji publicznej odpowiedzialny za gospodarkę łowiecką w tym landzie.   Okres ochronny dla zwierzyny płowej i...

Program wczesnego wykrycia zakażeń wirusem ASF-u na 2020 rok

Do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które dotyczy kontynuacji w 2020 r „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Podobnie jak regulacje z ubiegłych lat zachowuje ono moc wsteczną, tj. będzie obowiązywać od 1 stycznia br. Rozporządzenie podtrzymuje także zakaz dokarmiania dzików w całym kraju. W jego projektowanej treści pojawia się jednak kilka nowości.