strona główna

Aktualności

Ekologiczny hubertus w Łęczycy

Obchody święta patrona myśliwych, jeźdźców i leśników przypadają, co prawda, 3 listopada, ale w powiecie łęczyckim tegoroczny hubertus zaplanowano na 7 października. Odbędzie się on między godz. 9 a 16 na pl. T. Kościuszki 1 w Łęczycy, a zapoczątkuje go msza hubertowska.   Od niedawna organizatorzy, czyli Starostwo Powiatowe w Łęczycy, ZO PZŁ i ORŁ w Łodzi oraz koła łowieckie z całego powiatu, zachęcają do udziału w wydarzeniu wszystkich zainteresowanych, a nie...

Komisja Europejska dobiera się do ołowianej amunicji

Jak dowiadujemy się z informacji przekazanych przez organizację Firearms United (@FirearmsUnited), skupiającą stowarzyszenia i federacje strzeleckie oraz osoby fizyczne zainteresowane bronią palną, Komisja Europejska wymierza kolejny cios w społeczność strzelecką. Tym razem zanosi się na wprowadzenie ograniczeń związanych z amunicją zawierającą ołów. Te w pełni uzasadnione obawy wynikają ze skierowanej przez Komisję Europejską do ECHA (ang. European Chemical Agency, tj. Europejska Agencja Chemikaliów) prośby o przygotowanie opinii na temat ryzyka związanego m.in. ze stosowaniem ołowiu w amunicji oraz sporządzenie propozycji uregulowań ograniczających stosowanie tego metalu, które eliminowałyby jego negatywny wpływ na obszary wodno-błotne i zdrowie człowieka (takie jednoznaczne postawienie sprawy jest kontestowane przez część środowiska naukowego).

Andrzej G. Kruszewicz nominowany do tytułu Mistrza Mowy Polskiej

Tytuł Mistrza Mowy Polskiej jest przyznawany od 2001 r. Osobę zasługującą na to zaszczytne miano wybiera nie tylko jury złożone z ekspertów w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa i socjologii języka, lecz także każdy chętny, który weźmie udział w ogólnopolskim plebiscycie.   W tym roku w konkursie rywalizuje m.in. (już po raz drugi) Andrzej G. Kruszewicz, od 2009 r. dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, były pracownik Instytutu Ekologii PAN, założyciel Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, autor i tłumacz licznych publikacji z zakresu ornitologii. Ostatnio...

Festyn łowiecki Ełkowisko 2017

9 września (sobota) w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku po raz drugi odbędzie się festyn łowiecki Ełkowisko, przygotowywany przez KŁ „Ryś” w Ełku we współpracy z kołami powiatu ełckiego. Organizatorzy postawili sobie za cel edukację ekologiczną oraz przybliżenie społeczeństwu mało znanej kultury i tradycji łowieckiej.   Impreza zacznie się o godz. 10.00 mszą w katedrze św. Wojciecha. Następnie wszyscy w uroczystym pochodzie przemaszerują do Centrum Edukacji...

Odstrzał dzików w parkach narodowych sposobem ochrony czynnej

23 sierpnia Ministerstwo Środowiska opublikowało zarządzenia o zmianie zadań ochronnych dla 11 parków narodowych. Tym samym na ich terenie oficjalnie wprowadzono odstrzał redukcyjny dzików. To działanie zostało zaklasyfikowane jako sposób ochrony czynnej ekosystemów. Liczba zwierząt zaplanowanych do eliminacji na mocy tych zarządzeń jest niekiedy znacząco mniejsza niż pierwotnie podana do wiadomości (o czym pisaliśmy TUTAJ). W Bieszczadzkim PN ograniczono ją ze 157 do 100 osobników, w Gorczanskim PN – z 35 do 10, Babiogórskim PN – z 77 do 30, Słowińskim PN – ze 162 do 27, PN Gór Stołowych – z 762 do 100, Magurskim PN – z 581 do 81, w Świętokrzyskim PN zaś – z 278 do 100. Bez zmian pozostały limity ustalone dla Tatrzańskiego PN (9) i Narwiańskiego PN (49 osobników).

Tu można polować z termo- i noktowizją

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana decyzja z 14 sierpnia zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (do pobrania TUTAJ). Wprowadziła ona nowe obszary objęte obostrzeniami w związku z ASF-em. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z 31 lipca br. nocne polowania na dziki można w ich obrębie wykonywać z zastosowaniem celowników termo- i noktowizyjnych.

Redukcja dzików obejmuje parki narodowe

Jak dowiadujemy się z serwisu Wiadomości Klubu Przyrodników, Ministerstwo Środowiska przekazało dyrektorom wszystkich parków narodowych położonych na wschód od Wisły polecenie zredukowania zagęszczeń dzików do poziomu nieprzekraczającego 1 os./1000 ha, natomiast parków leżących na zachód od Wisły – 5 os./1000 ha. Ministerstwo na podstawie wiosennej inwentaryzacji dzików określiło konkretne liczby zwierząt, które muszą być odstrzelone pod rygorem odpowiedzialności służbowej dyrektorów. W wyliczeniach założono w ciemno 100-procentowy przyrost zrealizowany populacji. Odstrzałów mają dokonywać pracownicy parków posiadający uprawnienia łowieckie.

Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej

XXVII Targom Rypin Agra (8–10 września) połączonym z dożynkami powiatowymi i II Kujawsko-Dobrzyńskim Dniem Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej (10 września) będą towarzyszyć liczne akcenty łowieckie (wydarzenie współorganizuje ZO PZŁ we Włocławku). Wśród nich występy Capelli Zamku Rydzyńskiego i Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Skrwilno, pokazy sokolnicze, prezentacja psów myśliwskich, a także kulinarny występ Grzegorza Russaka.   W przedsięwzięciu wezmą udział wszystkie koła łowieckie gospodarujące w powiecie rypińskim – KŁ...

XI Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej

10 września nad zalewem Czapielówka w Czarnej Białostockiej odbędą się XI Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej. Oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 13.30. Wcześniej przy siedzibie Nadleśnictwa Czarna Białostocka zostanie odsłonięta i poświęcona kapliczka św. Gwalberta, po której w kościele pw. Świętej Rodziny będzie odprawiona hubertowska msza z udziałem ZMM Hubertus przy KŁ „Cyranka” w Sztumie. Wśród atrakcji dla gości znajdą się: stoiska edukacyjne, wystawy trofeów, pokazy sokolniczy i ratownictwa wodnego, występy zespołów muzycznych, a także konkurs kulinarny pn. „Hubertowskie jadło” (w kategoriach bigos myśliwski, potrawa z ziemniaków oraz inne leśne rarytasy).

Sygnały i muzyka myśliwska na zamkach w Kwidzynie oraz Bytowie

Wrzesień tradycyjnie przynosi nam zamknięcie sezonu zmagań sygnalistów myśliwskich. XVII Powiślański Przegląd Muzyki i Kultury Myśliwskiej im. Tomasza Bielawskiego „O Wiklinowy Róg Kwidzyna” (w randze eliminacji wojewódzkich do przyszłorocznego ogólnopolskiego konkursu sygnalistów myśliwskich „O Róg Wojskiego”) odbędzie się 2–3 września na zamku w Kwidzynie. Pierwszego dnia w trakcie rywalizacji sygnalistów (rozpoczęcie przesłuchań o godz. 12.30) i zespołów (początek o 16.10) potrwają zajęcia warsztatowe dla muzyków. Dodatkową atrakcją będzie kiermasz rękodzieła i wyrobów myśliwskich.