strona główna

Aktualności

„Prawo łowieckie” Witolda Daniłowicza – wieczór autorski w Krakowie

Z końcem listopada nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukaże się książka „Prawo łowieckie” współpracującego z BŁ mec. Witolda Daniłowicza. W czwartek 28 listopada br. o godz. 18.00 w centrum konferencyjnym Hotelu Polskiego Pod Białym Orłem przy ul. Pijarskiej 17 w Krakowie odbędzie się spotkanie autorskie. Jego inicjatorem, organizatorem i gospodarzem jest znany krakowski myśliwy Jerzy Donimirski. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.   Obszerna recenzja...

W obronie obecnego modelu łowiectwa

Pokłosiem posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej 14–15 października br. był szereg uchwał, w tym uchwała ustanawiająca wysokość składki członkowskiej do PZŁ na 2020 r. czy określająca zasady i kryteria oceny wniosków kół o dzierżawę obwodów łowieckich w czasie poprzedzającym nowy podział województw zgodnie z nowelizacją Prawa łowieckiego z marca ub.r. Pierwszego dnia NRŁ przyjęła także stanowisko w sprawie obrony obecnego modelu łowiectwa w Polsce (uchwała nr 236/2019), stanowiące odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej koncepcje zmiany sposobu zarządzania zwierzyną. Uchwała przybrała formę apelu: „Naczelna Rada Łowiecka w trosce o utrzymanie dotychczasowego modelu polskiego łowiectwa (…) zwraca się do wszystkich członków Zrzeszenia oraz jego struktur organizacyjnych o przeciwstawianie się wszystkim próbom zmiany modelu gospodarki łowieckiej w naszym kraju”.

Lubuskie, Dolny Śląsk i Wielkopolska objęte obostrzeniami w związku z ASF-em

20 listopada br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej zmieniającą załącznik w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Na jej mocy wybrane obszary województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego zostały objęte obostrzeniami w związku z nieoczekiwanym pojawieniem się tej choroby u dzików. Idą za tym poważne konsekwencje dla realizacji gospodarki łowieckiej.

Weterynaria potwierdza ASF w powiecie wschowskim

Główny lekarz weterynarii w komunikacie z 15 listopada powiadomił o wystąpieniu ASF-u u dzika w powiecie wschowskim (woj. lubuskie), w pobliżu granic z Wielkopolską i Dolnym Śląskiem oraz niespełna 90 km od granicy z Niemcami. Próbki pobrano od lochy padłej w dzierżawionym przez KŁ „Ryś” w Sławie obwodzie łowieckim nr 177, a znalezionej 4 listopada w pobliżu drogi nr 325 łączącej miejscowości Sława i Nowa Sól. Dodatni wynik badania został potwierdzony przez PIWet-PIB w Puławach 14 listopada. Przyczyną upadku miała być kolizja z pojazdem.

NRŁ ustala kryteria oceny wniosków o dzierżawę obwodów

Przyjętą na posiedzeniu NRŁ 15 października br. uchwałą nr 247/2019 ustanowiono „Szczegółowe zasady i kryteria oceny wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich”. W założeniu mają one charakter przejściowy i będą obowiązywać do czasu wprowadzenia docelowej procedury wydzierżawiania obwodów już po określeniu przez sejmiki województw nowych ich granic zgodnie z nowelizacją Prawa łowieckiego z marca ub.r. Jak się dowiedzieliśmy na Nowym Świecie, uzasadnienie przyjęcia powyższych zasad już teraz stanowią pojawiające się wolne obwody, w tym dotychczas zarządzane przez ZG PZŁ, których dzierżawą są zainteresowane koła. Możemy jednak zakładać, że tok rozumowania NRŁ pozostanie podobny i ostateczny kształt tej regulacji w założeniach nie będzie się znacząco różnił od już wypracowanego.

675 dni ministra Kowalczyka

W czwartek 14 listopada br. w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja prasowa ministra Henryka Kowalczyka, na której podsumował działania resortu w czasie 675 dni (mijają jutro) pełnienia przez niego tam funkcji szefa. Przypomnijmy, że objął stanowisko po Janie Szyszce 9 stycznia 2018 roku.   W trakcie spotkania z mediami minister chwalił się: załagodzeniem sporu o Puszczę Białowieską, działaniami zmierzającymi do rozwiązania problemu jakości powietrza,...

Myśliwi ze Szlezwika-Holsztynu nie chcą strzelać do wilka

W niemieckim kraju związkowym Szlezwiku-Holsztynie od 10 miesięcy trwa obława na wilka. Zakwalifikowany jako problematyczny ze względu na szkody wyrządzane w pogłowiu zwierząt hodowlanych osobnik o numerze GW924m (jeden z nielicznych bytujących w tym najdalej wysuniętym na północ Niemiec i graniczącym z Danią landzie) został w styczniu br. zakwalifikowany do odstrzału. Próba eliminacji zwierzęcia przez zawodowych myśliwych z wyspecjalizowanej firmy do tej pory się nie powiodła – spowodowała jedynie znaczne koszty. W związku z tym i na skutek protestów mieszkańców uskarżających się na permanentne szkody powodowane przez tego drapieżnika rozszerzono krąg osób potencjalnie uprawnionych do jego odstrzału do 175 miejscowych myśliwych, których obwody znajdują się na obszarze, gdzie jest notowana stała obecność basiora.

Działania NRŁ do szybkiej poprawy

Naczelna Rada Łowiecka przez kolejne miesiące zajmowała się wszystkim, tylko nie kluczowymi sprawami, które podlegały jej kompetencji. Prace nad nowelizacją Statutu PZŁ z lutego br. oraz strategią działania zrzeszenia były pobieżne i obecnie nie widać ich rezultatów. Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PZŁ zostały przyjęte bez wyjaśnień w sprawie ośmiomilionowego deficytu w 2018 r., ponieważ zbliżał się termin ich przedłożenia ministrowi środowiska. ZG...

Uroczysty koncert „Polskiej mszy myśliwskiej” w bazylice archikatedralnej w Łodzi

„Polska msza myśliwska” Lecha Głowickiego w wykonaniu połączonych zespołów muzycznych: Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich, Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich Hubertusy przy KŁ nr 31 „Bażant” w Świnicach Warckich oraz Orkiestry Dętej z Poddębic, zabrzmiała już po raz kolejny – tym razem 12 października br. w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. Koncert był trzecim z czterech zaplanowanych na ten rok i mających na celu promowanie „Polskiej mszy myśliwskiej” oraz nagrania albumu płytowego.