strona główna

Aktualności

Ukazał się rocznik statystyczny GUS „Leśnictwo 2018”

Z końcem listopada GUS opublikował „Rocznik statystyczny leśnictwa 2018”. Zostały w nim zamieszczone również dane dotyczące realizacji gospodarki łowieckiej w minionym sezonie w obwodach dzierżawionych oraz zarządzanych przez instytucje prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny, a także odnoszące się do regulowania populacji zwierząt łownych w parkach narodowych. Wśród zestawień znajdują się informacje liczbowe obrazujące stan i wielkość pozyskania (odstrzałów redukcyjnych) zwierzyny, jej ubytków i odłowu, jak również skalę kłusownictwa. Podane zostały też wysokość odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzynę oraz wartości i ilości skupu tusz pozyskanych zwierząt.

3 x P według THZ Incorsa

3 x P oznacza: przyjedź, poznaj ofertę, postrzelaj. Tak w skrócie można określić nową strategię marketingową Towarzystwa Handlu Zagranicznego Incorsa w Warszawie. 28 listopada br. firma uruchomiła filię swojego sklepu przy stołecznej strzelnicy Agvo na ul. Puławskiej 561. W grudniu jest planowane otwarcie drugiego sklepu, również przy warszawskiej strzelnicy, tym razem ZKS na ul. Marymonckiej 42. W najbliższym czasie podobna placówka Incorsy zacznie też działać na kolejnym...

CDU/CSU oczekuje zmiany podejścia do wilka w Niemczech

27 listopada br. w Niemczech zostało opublikowane stanowisko parlamentarnej frakcji CDU/CSU (nazywanej też Unią) w sprawie wilka i jego statusu ochronnego w tym kraju. Przedstawiciele partii stanowiących część koalicji rządowej w Berlinie w sześciu punktach zaprezentowali postulaty odwrotu od praktykowanej do tej pory ochrony ścisłej tego gatunku oraz skrytykowali dotychczasowe podejście do wilka, za które odpowiada ministerstwo środowiska. W punkcie pierwszym parlamentarzyści...

Zarząd Główny nie działał tak, jak oczekiwałam

O funkcjonowaniu Zarządu Głównego PZŁ i powodach rezygnacji z członkostwa w tym organie rozmawiamy z prof. Wandą Olech.   Nie zasiada już Pani Profesor w gronie członków Zarządu Głównego PZŁ. Z czego wynikała decyzja o odejściu? 8 października br. złożyłam na ręce ministra środowiska rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego. Powód był prosty – nie wiem, co miałabym robić w ramach tego organu. Nie przypisano mi żadnego zadania, nie docierały...

NRŁ już po pierwszym spotkaniu

Dzisiaj (22 listopada) odbyło się pierwsze spotkanie nowej NRŁ, która na zaproszenie łowczego krajowego Piotra Jenocha zebrała się na Nowym Świecie. Członkowie Rady większością głosów zdecydowali, że posiedzenie ma jedynie charakter informacyjny i organizacyjny, a nie formalny. Trudno byłoby dokonywać wyborów spośród ludzi, którzy się nawzajem nie znają, choć dało się odczuć presję przewodniczącego ZG PZŁ na jak najszybsze wyłonienie prezydium.   Zgodnie ze...

Wzór odpowiedzi na wniosek o informację publiczną

Poniżej zamieszczamy propozycję odpowiedzi na wniosek skierowany pod adresem kół łowieckich o udzielenie informacji publicznej w zakresie, o którym pisaliśmy w newsie z 10 listopada  (dotyczy to planu hodowlanego i zatwierdzonych RPŁ, liczby odstrzałów redukcyjnych i polowań zbiorowych, stanu i pozyskania zwierzyny oraz liczby zorganizowanych szkoleń w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego).   Odpowiedź została opracowana przez stale współpracujących...

Odpowiedź ZG PZŁ na wywiad z Dianą Piotrowską

Zarząd Główny PZŁ zdecydował się zabrać głos w dyskusji, która toczy się nad ostatnimi wydarzeniami związanymi z funkcjonowaniem zrzeszenia. Już kolejnego dnia po zamieszczeniu w naszej witrynie internetowej rozmowy z byłą rzecznik prasową Dianą Piotrowską (dla porządku dodajmy, że pierwsza propozycja wywiadu z Dianą Piotrowską po jej odejściu ze stanowiska została przez nas złożona 29 października br., pytania przekazaliśmy 6 listopada, a materiał ukazał się po uzupełnieniach i ostatecznej akceptacji 19 listopada) od jej obecnej następczyni Pauliny Marzęckiej otrzymaliśmy stanowisko Zarządu Głównego odnoszące się do opublikowanych wypowiedzi.

Zawsze starałam się być blisko myśliwych

Była rzecznik prasowa PZŁ Diana Piotrowska mówi o powodach swojego odejścia z pracy w Zarządzie Głównym, komentuje obecne działania władz i odnosi się do wstępnych wyników audytu w zrzeszeniu.   Była Pani rzeczniczką prasową PZŁ i zrezygnowała Pani z tego stanowiska. Wielu myśliwych zastanawia się dlaczego. Rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Łowieckiego byłam od stycznia 2016 r. i pełnienie tej funkcji przypadło mi w jednym z najtrudniejszych okresów dla...

Zmiana łowczego krajowego – z której rekomendacji?

Na zorganizowanej 15 listopada konferencji prasowej przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski poinformował o złożeniu do ministra środowiska wniosku o odwołanie ze stanowiska łowczego krajowego. Zasugerował przy tym, aby kolejnego przewodniczącego ZG PZŁ wybrać spośród kandydatów zaproponowanych przez nową NRŁ lub skorzystać z osób zarekomendowanych w kwietniu br. przez dotychczasowy skład tego organu, tj. Andrzeja Łacica lub Bogumiła Wójcika. Jak – o ile zajdzie taka konieczność – należałoby wyłonić łowczego krajowego w świetle obowiązujących przepisów?

Wniosek o odwołanie Jenocha trafił do ministerstwa

We wtorek 13 listopada szef OPZZRiOR Sławomir Izdebski złożył do ministra środowiska wniosek o odwołanie przewodniczącego ZG PZŁ Piotra Jenocha. W 13 punktach uzasadnienia wskazuje m.in. na powiązania obecnego łowczego krajowego z poprzednimi władzami Związku. Jenoch – jak czytamy we wniosku – był zaufanym i najbliższym współpracownikiem Lecha Blocha. Jego protekcji zawdzięczał ponoć kolejne stanowiska w LP oraz PZŁ. Ma też nadal wykonywać polecenia Blocha. Na potwierdzenie tej tezy Izdebski przytacza informacje o zwolnieniach osób nieprzychylnych poprzedniemu łowczemu krajowemu oraz zlecenie ściśle ukierunkowanego audytu (a dokładnie „dochodzenia i znalezienia haków” na przeciwników Blocha).