strona główna

Aktualności

Zmiana niemieckiego prawa łowieckiego do walki z ASF-em

Zmiana niemieckiego prawa łowieckiego do walki z ASF-em
Wrzesień 28 12:02 2018 Wydrukuj

Bundestag przegłosował zmiany w niemieckim prawie łowieckim. Zgodnie z nimi w razie wystąpienia epidemii wśród zwierząt łownych myśliwi – jako osoby prywatne – mogą zostać z urzędu zobowiązani do podjęcia działań w celu jej zwalczania i muszą tolerować czynności prowadzone w ich obwodach łowieckich przez inne podmioty. Zmiany w prawie przewidują jednocześnie system rekompensat z tego tytułu. W przypadku udziału w urzędowo nakazanym odstrzale dzików (to odpowiednik naszego odstrzału sanitarnego) premie za każdego strzelonego osobnika mają sięgać nawet 800 euro (ok. 3400 zł).

 
Myśliwym biorącym udział w odstrzale sanitarnym przysługuje rekompensata kosztów ośmiokrotnego wyjścia w łowisko w wysokości 100 euro za każdą pięciogodzinną zasiadkę. Tak samo w przypadku zarządzonego urzędowo poszukiwania padłych dzików dzierżawcy obwodów otrzymają prawo do uzyskania środków pieniężnych za dodatkowo poniesione nakłady – zarówno przez nich samych, jak i przez osoby z uprawnieniami do polowania w tych obwodach. Ustawodawca przewiduje stawki w wysokości 50 euro na osobę za każdą godzinę udziału w akcjach, które mają na celu lokalizację i usunięcie martwych dzików. W razie niezadowalającego zaangażowania dzierżawców i właścicieli obwodów urzędy łowieckie po nowelizacji ustawy uzyskują uprawnienie do zlecenia odstrzału i poszukiwań innym podmiotom. Przeciw tym zmianom głosowała liberalna partia FDP (Wolna Partia Demokratyczna), natomiast Partia Zielonych wstrzymała się od głosu.
 
Część środowiska myśliwych krytycznie odnosi się do nowelizacji, która daje organom państwowym możliwość bardzo istotnej ingerencji w prawo do polowania. Z drugiej strony formułowane są opinie o zbędnym premiowaniu działań na rzecz ograniczenia epizootii i o braku konieczności stworzenia dodatkowych regulacji, jako że z zapisów obecnie funkcjonującego prawa łowieckiego w Niemczech wynika obowiązek współdziałania w niwelowaniu konfliktów z udziałem zwierząt łownych, a do tego zalicza się wystąpienie chorób, które mogą zagrażać zwierzętom domowym i ludziom. Według opublikowanych niedawno statystyk łowieckich za sezon 2017/2018 liczba strzelonych dzików osiągnęła w Niemczech rekordowy poziom 822 tys. sztuk.
 
Przyjęcie powyższych zmian przez Radę Federalną, tj. Bundesrat, jest tylko formalnością.
 
DaKa, Fot. grusgrus444/shutterstock
(źródło: www.jagderleben.de/news/bundestag-stimmt-fuer-aenderung-bundesjagdgesetzes)

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.