strona główna

Aktualności

Wzór odpowiedzi na wniosek o informację publiczną

Wzór odpowiedzi na wniosek o informację publiczną
Listopad 21 14:32 2018 Wydrukuj

Poniżej zamieszczamy propozycję odpowiedzi na wniosek skierowany pod adresem kół łowieckich o udzielenie informacji publicznej w zakresie, o którym pisaliśmy w newsie z 10 listopada  (dotyczy to planu hodowlanego i zatwierdzonych RPŁ, liczby odstrzałów redukcyjnych i polowań zbiorowych, stanu i pozyskania zwierzyny oraz liczby zorganizowanych szkoleń w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego).
 
Odpowiedź została opracowana przez stale współpracujących z mecenasów Miłosza Kościelniaka-Marszała oraz Witolda Daniłowicza. Może ona być wykorzystywana przez zainteresowane koła.

Red., Fot. archiwum
 
Szanowna(-y) Pani(-e),
 
w odpowiedzi na Pani(-a) wniosek z dnia ………………… informujemy, że udostępnienie wnioskowanych informacji dotyczących okresu od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku w zakresie:
1. liczby odstrzałów redukcyjnych,
2. liczby zorganizowanych polowań zbiorowych,
3. pozyskania zwierząt łownych (dzika, jelenia, sarny i zwierzyny drobnej),
wiąże się z poniesieniem przez nasze koło dodatkowych kosztów. Wynikają one z konieczności przekształcenia posiadanych informacji, gdyż podany przez Panią(-a) zakres czasowy nie pokrywa się z okresem, w jakim jest prowadzona sprawozdawczość kół łowieckich. Koszt przekształcenia informacji zgodnie z Pani(-a) wnioskiem wynosi 200 złotych. W związku z powyższym, na podstawie art. 15 ust. 1 przywołanej przez Panią(-a) ustawy, prosimy o wpłatę takiej kwoty na rachunek naszego koła (nr …………………………………………………..).
 
Jeśli chodzi o wnioskowane informacje dotyczące wieloletnich łowieckich planów hodowlanych i rocznych planów łowieckich, to informujemy, że te plany znajdują się w odpowiednich nadleśnictwach. Tym samym nasze koło nie jest właściwym adresatem wniosku o udostępnienie wymienionych dokumentów.
 
Stan zwierzyny zostaje określony w czasie i na moment inwentaryzacji. Nie ma możliwości określenia go na dzień złożenia wniosku, a tym bardziej w dłuższym przedziale czasu.
 
W pozostałym zakresie informacje wymienione w Pani(-a) wniosku nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przywołanej przez Panią(-a) ustawy, a w związku z tym nie podlegają ujawnieniu.
                                              
                                               Za zarząd Koła Łowieckiego ………………
                                               ………………………………………………..
.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.