strona główna

Aktualności

Pierwsza blokada w okręgu częstochowskim

Pierwsza blokada w częstochowskim okręgu
Styczeń 18 09:57 2019 Wydrukuj

Podczas polowania zbiorowego na dziki zorganizowanego 5 stycznia br. przez KŁ „Dąbrowa” w Koszęcinie doszło do pierwszej w okręgu częstochowskim blokady przygotowanej przez antyłowieckich działaczy. Podjęła się tego grupa ok. 12 osób. Myśliwi dokumentowali zdarzenie (na zdjęciu powyżej przyniesiony przez aktywistów transparent), druga strona zaś usilnie wzywała policję i ostrzegała, że w okolicznym lesie spacerowiczów chodzi więcej, więc niech strzelcy uważają. Na spokojne tłumaczenie łowczego koła, że polowanie odbywa się zgodnie z prawem, a teren został oznakowany tablicami informacyjnymi, przedstawiciele „ekologów” zarzucali myśliwym, że są agresywni i na pewno pod wpływem alkoholu. Przybyli na miejsce funkcjonariusze oczywiście poddali polujących badaniu alkomatem.

 
Na nagranym w celu udokumentowania zajścia filmiku uchwycono zarówno argumentację łowczego, jak i twierdzenie aktywistów, jakoby nie widzieli żadnych tablic. One zresztą nic nie znaczą, bo są tylko dla informacji. Mimo przerwanego polowania niepożądani goście podążali za myśliwymi. Jednak tego dnia pokotu nie ułożono.
 
Całe zdarzenie skłoniło zarząd KŁ „Dąbrowa” w Koszęcinie do wystosowania do ministra środowiska (oraz do wiadomości wybranych instytucji państwowych i samorządowych) oficjalnego pisma, w którym poinformowano o przebiegu zajścia i zwrócono się z prośbą o odniesienie się do niego, szczególnie uwzględniając nakaz wzmożonej redukcji dzików w związku z ASF-em.
 
List zamieszczamy poniżej. Odpowiedź jeszcze nie nadeszła.
 
Red., Fot. archiwum KŁ „Dąbrowa” w Koszęcinie

 
 
Koło Łowieckie „Dąbrowa” w Koszęcinie 
42-286 Koszęcin, ul. Chopina 6
Koszęcin 7.01.2019 r.
 
Sz. P. Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska
 
W związku z tematem zwalczania wirusa ASF, w kontekście działań i środków podejmowanych przez PZŁ, Zarząd Koła Łowieckiego „Dąbrowa” w Koszęcinie prosi o odniesienie się do zdarzenia, które miało miejsce w trakcie polowania zbiorowego na zwierzynę grubą, w tym szczególnie na dziki, w dniu 5.01.2019 r. na terenie OZLP Katowice, okręg PZŁ Częstochowa, KŁ „Dąbrowa” w Koszęcinie – obwód 57.

W dniu tym Zarząd Koła zorganizował polowanie zbiorowe, informując o tym fakcie w określonym terminie wszystkie instytucje do tego upoważnione. Teren polowania został oznakowany tablicami informacyjnymi – „Uwaga polowanie” zgodnie z obowiązującym zarządzeniem.

W trakcie pierwszego z planowanych tego dnia 4 pędzeń [naganiania zwierzyny] w terenie, między myśliwymi pojawiła się grupa ok. 12 osób, które nie reagowały na ostrzeżenia o trwającym polowaniu i prośby o opuszczenie terenu polowania, stwarzając tym samym olbrzymie zagrożenie dla jego uczestników, a także dla siebie. Zmusiło to prowadzącego polowanie do powiadomienia o powyższym zagrożeniu Komendę Powiatową Policji w Lublińcu oraz przerwania pędzenia do czasu przybycia jej funkcjonariuszy.
W sumie policja interweniowała aż trzy razy, ale interwencje te nie doprowadziły do usunięcia osób postronnych z terenu polowania, co zmusiło prowadzącego polowanie do jego ostatecznego zakończenia.

Łowczy krajowy Piotr Jenoch planuje dodatkowe polowania na dziki w styczniu i lutym br. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec straszy koła zabraniem obwodów łowieckich za niewykonanie planu redukcji dzików, o czym Pan Minister został powiadomiony pismem z dnia 2.01.2019 r. Jako myśliwi pytamy więc – jaki ma sens podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu zwalczanie wirusa ASF, skoro państwo polskie nie zapewnia prawnej ochrony podejmowanych przez siebie decyzji? Bezprawie, które zapanowało w polskich łowiskach, jest skutkiem decyzji polityków, którzy swoimi głosami w ławach senacko-poselskich w marcu 2018 r. uchylili obowiązujący przepis karny umożliwiający pociąganie do odpowiedzialności za umyślne przeszkadzanie w polowaniu.

Blokowanie polowań organizowanych przez koła łowieckie nie tylko ogranicza możliwości zwalczania ASF, ale wręcz uniemożliwia prowadzenie gospodarki łowieckiej, stwarzając podstawy prawne do uniknięcia odpowiedzialności kół za niewykonanie planów łowieckich, jak i do odmowy szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań.

Myśliwy ma obowiązek polować bezpiecznie – to podstawowy kanon łowiectwa, ale ma też prawo do jego bezpiecznego wykonywania.
 
Zarząd Koła „Dąbrowa” w Koszęcinie
Prezes: Mieczysław Pasiut
Łowczy: Jan Stachowiak
Sekretarz: Józef Ulfik
Skarbnik: Tadeusz Mirczewski

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.