strona główna

Aktualności

Uchylone kryteria powoływania łowczego krajowego i próba zmiany Statutu PZŁ

Uchylone kryteria powoływania łowczego krajowego i próba zmiany Statutu PZŁ
Luty 15 13:55 2019 Wydrukuj

Decyzją z 14 lutego br. minister środowiska w trybie administracyjnym uchylił uchwałę NRŁ przyjętą na posiedzeniu 8 lutego w sprawie kryteriów powoływania kandydatów na łowczego krajowego. W uzasadnieniu takiego rozstrzygnięcia odwołano się do § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu PZŁ, który mówi, że każda osoba fizyczna będąca członkiem zrzeszenia ma prawo wybierać i być wybieraną do jego organów lub na określoną funkcję. Zdaniem ministra uchwała NRŁ jednocześnie naruszyła § 108 Statutu PZŁ, określający zamknięty katalog kompetencji Rady. Wśród nich brak uprawnień do określania wymagań dla kandydatów na przewodniczącego ZG PZŁ.

 
W uzasadnieniu do decyzji czytamy, że każdy członek zrzeszenia może ubiegać się o stanowisko łowczego krajowego, a wprowadzanie dodatkowych warunków jest niedopuszczalne. Minister przypomniał także, że kandydaci zarekomendowani przez NRŁ według procedury ustalonej w znowelizowanym w marcu ub.r. Prawie łowieckim nie musieli spełniać żadnych kryteriów formalnych. W tej sytuacji przysługuje wprawdzie prawo do złożenia w ciągu 14 dni wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jednak jak stwierdził prezes NRŁ Rafał Malec, chęć takiego działania musiałaby wyrazić Rada.
 
W tle uchylenia uchwały określającej profil kandydata na łowczego krajowego pojawiła się wiadomość o próbie zakulisowego wprowadzenia zmian do Statutu PZŁ. Już po przyjęciu kształtu tego dokumentu na posiedzeniu NRŁ 25 stycznia (projekt opublikowano w witrynie www.pzlow.pl) do przynajmniej części delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) i członków NRŁ trafił dokument z poprawkami naniesionymi bez wiedzy i akceptacji Rady, które m.in. istotnie osłabiają kompetencje tego organu. Wyeliminowany zostaje choćby zapis o prawie NRŁ do: kontroli funkcjonowania ZG PZŁ, opiniowania kandydatów na członków Zarządu Głównego, rekomendowania kandydatów na przewodniczących ZO PZŁ, wnioskowania o odwołanie łowczego krajowego i łowczych okręgowych, zwoływania nadzwyczajnych okręgowych zjazdów delegatów (OZD), a także sprawowania nadzoru nad zjazdami zwyczajnymi. Łatwo się domyślić, że jednocześnie ograniczono znaczenie i możliwości OZD w zakresie nadzoru nad działaniem zarządów okręgowych oraz wpływu na nie. Wzrosły natomiast uprawnienia ich przewodniczących (nadano im prawo uczestniczenia w KZD oraz posiedzeniach NRŁ).
 
Jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja , nieautoryzowany przez NRŁ projekt statutu (udostępniamy go TUTAJ) został pilnie rozesłany do łowczych okręgowych na polecenie dyrektor Biura Promocji i Projektów ZG PZŁ. W tej wersji dokumentu likwiduje się również status rezydenta w kole oraz wprowadza możliwość wykreślania ze zrzeszenia osób, które utracą członkostwo w kole łowieckim i nie złożą w wyznaczonym czasie stosownego wniosku do zarządu okręgowego.
 
Prezes NRŁ Rafał Malec powiedział, że w związku z powyższym zdarzeniem do głównego rzecznika dyscyplinarnego trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z naruszeniem Prawa łowieckiego, wprowadzaniem dezinformacji oraz narażeniem dobrego imienia Związku. Zapewnił jednocześnie, że podczas sobotniego zjazdu będzie procedowany projekt uchwalony przez NRŁ 25 stycznia i następnie upubliczniony środowisku łowieckiemu. Dokument z poprawkami, które opracowali łowczowie okręgowi, nie będzie brany pod uwagę.
 
Red., Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.