strona główna

Aktualności

Mazurska ORŁ w obronie samorządności PZŁ

Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka (MORŁ) zajęła oficjalne stanowisko w obronie polskiego modelu łowiectwa. Zostało ono skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka oraz parlamentarzystów. W odrębnym piśmie adresowanym do poszczególnych okręgów olsztyńscy działacze przedstawili propozycję organizacji spotkania prezydiów ORŁ oraz zaproszonych gości z całego kraju, które byłoby poświęcone problematyce nadciągających zmian w Prawie łowieckim i dyskusji nad przyszłością łowiectwa.

Kynolodzy łowieccy zabierają głos w sprawie zmian w Prawie łowieckim

Jedną z powszechnie podawanych przyczyn zawieszenia prac nad nowelizacją Prawa łowieckiego jest zamiar zaostrzenia przepisów dotyczących układania psów myśliwskich, który skutkowałby zakazem ich kontaktu z żywymi zwierzętami. Słysząc te doniesienia, reprezentanci klubów ras psów myśliwskich nie pozostają bierni. Pierwsze spotkanie w celu omówienia problematyki związanej z poszczególnymi rasami oraz przedyskutowania kierunków ich rozwoju zorganizowano 6 lutego w Warszawie z inicjatywy Przemysława Mirosa, prezesa Klubu Wyżłów przy ZG PZŁ. Wypracowane wnioski miały zostać przedłożone Zarządowi Głównemu.

Małgorzata Golińska wiceministrem od łowiectwa

Po powołaniu w styczniu br. Andrzeja Koniecznego na dyrektora generalnego Lasów Państwowych przez ministra środowiska bez obsady pozostawało stanowisko wiceministra odpowiedzialnego w resorcie za sprawy leśnictwa oraz łowiectwa. Andrzej Konieczny pełnił te obowiązki od 2015 r. i wielokrotnie zabierał głos podczas prac legislacyjnych nad Prawem łowieckim. Przypomnijmy, że pierwsze prace nad nowelizacją po ostatnich wyborach parlamentarnych ruszyły już w grudniu 2015 r.   22 lutego br. nominację na wolne stanowisko sekretarza stanu odebrała z rąk ministra Henryka Kowalczyka posłanka Małgorzata Joanna Golińska.

Zawiązano Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Łowieckich i Okołołowieckich

21 lutego br. w Warszawie zostało powołane do życia Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Łowieckich i Okołołowieckich. Jego celem jest „uczynienie głosu myśliwych bardziej wyraźnym w debacie publicznej na tematy łowieckie” (cyt. z deklaracji programowej – z jej pełną treścią można się zapoznać TUTAJ). Brak aktywnego udziału myśliwych widać szczególnie przy okazji obecnie toczących się prac w sejmie, w których stronę myśliwych reprezentuje tylko grupa etatowych pracowników Zarządu Głównego PZŁ, stronę społeczną zaś – kilka skrajnie nieprzychylnych łowiectwu organizacji paraekologicznych.

Petycja ws. prowadzenia odstrzału sanitarnego dzików

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o otrzymaniu petycji ws. prowadzenia odstrzału sanitarnego dzików w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce, nadesłanych niezależnie od siebie przez osoby indywidualne. W związku z tym nadano jej status petycji wielokrotnej i ogłoszono okres jednego miesiąca (począwszy od 20 lutego) na nadsyłanie kolejnych petycji dotyczących poruszonego problemu. Mogą to zrobić również myśliwi i koła łowieckie.  

Nokto- i termowizja w redukcji dzików – aktualny wykaz

Pojaw kolejnych przypadków ASF-u u dzików w regionie okołowarszawskim (powiaty łukowski i otwocki), na obszarze przylegającym do obwodu kaliningradzkiego (powiaty braniewski i bartoszycki) oraz w regionie północno-wschodnim (powiaty suwalski i augustowski), a także wystąpienie ogniska choroby u świń w powiecie radzyńskim doprowadziły do wydania na początku lutego przez Komisję Europejską decyzji zwiększającej zasięg stref objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem choroby. Część powiatów i gmin już znajdujących się w ich granicach zmieniło status i zostało przeniesionych do rejonów o innym rygorze kontroli.

Knieje 2018 za nami! Nowe otwarcie dla Kahlesa...

W minioną niedzielę (11.02) w Poznaniu zakończyła się IV edycja Targów Myślistwa i Strzelectwa „Knieje”. Od początku towarzyszą one spotkaniu miłośników branży wędkarskiej i sportów motorowodnych. W tym roku dołączyła do nich jeszcze tematyka survivalowa (stoiska wystawców w ramach Survival Force Expo były rozmieszczone w halach poświęconych łowiectwu). Pięć obszarów tematycznych, bo tyle łącznie składa się na poznańskie wydarzenie targowe, ściąga dużą...

Depopulacja dzików do 1 osobnika na 1000 ha

Jak pokazują wydarzenia ostatnich dni, priorytetem partii rządzącej nadal jest dekomunizacja przestrzeni publicznej oraz dezubekizacja kierowniczych stanowisk. Zgodnie z rekomendacjami ministra środowiska ma ona dotknąć również PZŁ. Wśród wniesionych przez Henryka Kowalczyka poprawek do nowelizacji Prawa łowieckiego znalazł się m.in. zakaz pełnienia funkcji w czołowych organach Związku przez osoby związane z aparatem bezpieczeństwa Polski Ludowej (o szczegółach informowaliśmy TUTAJ). Działania resortów środowiska oraz rolnictwa, który znajduje się również w sferze wzmożonego zainteresowania premiera Mateusza Morawieckiego, mają na celu przede wszystkim wzrost skuteczności przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się ASF-u.

Minister powoła łowczego krajowego

Na piątkowej manifestacji myśliwych pod gmachem Ministerstwa Środowiska pojawiła się tabliczka z hasłem: „Rolnicy razem z myśliwymi”. Z pewnością nie zyskałoby ono poparcia OPZZRiOR. Podczas przygotowanego przez tę organizację IV Kongresu Rolnictwa RP, który odbył się 3 lutego w Warszawie, jej przewodniczący Sławomir Izdebski wyraźnie podkreślił swój udział w przeforsowaniu poprawek do nowelizacji Prawa łowieckiego, niedawno przedstawionych przez ministra środowiska. Zaznaczył także, że PZŁ został okradziony z przywilejów demokratycznych w 1952 r. (uchwalenie Dekretu o prawie łowieckim – przyp. red.) i od tej pory nikt się nie odważył stawić czoła – jak to ujął – zabetonowanemu układowi komunistycznemu w Związku.

Manifestacja myśliwych pod Ministerstwem Środowiska

2 lutego br. w samo południe pod gmachem Ministerstwa Środowiska rozpoczęła się manifestacja myśliwych. Skwer im. Sue Ryder dość licznie wypełnili myśliwi z całej Polski. Zwracały uwagę odblaskowe elementy ich stroju. Niektórzy zabrali ze sobą psy. Sporo osób miało sygnałówki lub gwizdki. Na transparentach widać było hasła: „Precz z upaństwowieniem”, „Dezubekizacja TAK, upolitycznienie NIE”, „Dezubekizacja, samorządność TAK”, ale też „Samorządność! TAK. Dezubekizacja?”, co świadczy o tym, że na placu nie do końca panowała jednomyślność. Pojawiła się także tabliczka z napisem „Rolnicy razem z myśliwymi”.