strona główna

Aktualności

W Szwajcarii myśliwi jeszcze postrzelają

„W Szwajcarii myśliwi już nie postrzelają?” – pytała w niedawnym artykule „Gazeta Wyborcza”. Odnosiła się w nim do zaplanowanego na 23 września br. referendum inicjatywy społecznej „Wildhüter statt Jäger” (tj. „Łowczy zamiast myśliwego”), które miało zakazać wykonywania polowania myśliwym w kantonie Zurych (nie zaś w całym kraju, jak mógłby sugerować tytuł), a obowiązki redukcji zwierząt scedować na zawodowych myśliwych opłacanych ze środków publicznych. Eliminowaliby oni wyłącznie zwierzęta chore lub ranne, pozostałe aspekty regulowania populacji zwierząt pozostawiając naturze.

Przez uzbrojoną Amerykę

W gorejącej debacie nad ułatwieniem dostępu do broni palnej w Polsce oraz przy utyskiwaniu na niekiedy obstrukcyjne działanie organów policji często odwołujemy się do przykładu Stanów Zjednoczonych, zazdroszcząc Amerykanom swobód gwarantowanych słynną drugą poprawką do konstytucji. Czy jednak USA to rzeczywiście raj dla posiadaczy broni? Odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Jak pisze Dan Baum w wydanej nakładem Wydawnictwa Czarne książce „Wolność i spluwa. Podróż...

Sztuka preparacji zwierząt na wystawie w Muzeum Górnośląskim

Wystawa „Drugie życie zwierząt. Mistrzowie preparacji”, która ma na celu zaprezentowanie, na czym polega mistrzostwo preparacji okazów przyrodniczych oraz czemu ona służy, zostanie otwarta 19 września w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wśród prezentowanych eksponatów będzie można obejrzeć prace wybitnych specjalistów: Ottona Natorpa, Edwarda Hanzla oraz kierującego pracownią preparacji Muzeum Górnośląskiego Andrzeja Imiołczyka, znanego w środowisku myśliwych.

GLS odpowiada na pytania Porozumienia Organizacji Łowieckich

Po skierowaniu pytań do GLS Poland przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Łowieckich i Okołołowieckich (pisaliśmy o tym TUTAJ) dyrektor zarządzający firmy wystosował oficjalne stanowisko odnoszące się do wrzawy medialnej wokół wykorzystania pojazdu z logo przedsiębiorstwa do transportu zwyżki. „(…) Nie mamy prawa, ani nie zamierzamy nikogo dyskryminować lub odmówić usługi tylko dlatego, że poglądy klienta nie są zgodne z poglądami, któregoś z naszych pracowników. (…) mogę zapewnić, że będziemy przewozić wszystko, czego przewożenie jest dozwolone przez regulacje prawne, których kształt pozostaje poza naszym wpływem oraz na co zezwala Regulamin świadczonych przez nas usług. Będziemy działać w ramach obowiązującego prawa” – czytamy.

GLS sprzeciwia się polowaniom?

W ostatnich dniach społeczność myśliwych obiegło stanowisko polskiego oddziału grupy transportowej GLS nawiązujące do przypadku wykorzystania pojazdu firmowego do przewozu zwyżki. Zostało ono wystosowane w następstwie zgłoszenia zastrzeżeń co do słuszności takiego użycia auta. Całe to zamieszanie wywołały zdjęcia opublikowane na jednym z łowieckich profili na Facebooku. Na jednym widać zwyżkę umieszczoną w przestrzeni ładunkowej samochodu z logo przewoźnika, na drugim zaś urządzenie ustawione w polu kukurydzy. Fotografie zostały skrytykowane przez organizację Ludzie przeciwko Myśliwym.

Podkarpacie w strefach ASF-u

Jak się można było domyślać, wystąpienie ASF-u w woj. podkarpackim (chorobę potwierdzono na podstawie wyników badań z 1 sierpnia br. w utrzymującym 19 świń gospodarstwie w powiecie lubaczowskim) pociągnęło za sobą stosowną decyzję Komisji Europejskiej. Do obszarów, na które nałożono restrykcje w związku z pojawem wirusa (strefa ochronna, czyli żółta, oraz zagrożenia – niebieska), dołączono nowe rejony – na razie tylko w powiatach lubaczowskim i jarosławskim. Oznacza to, że zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska ws. szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz w obrębie wskazanych terenów można polować w nocy na dziki z wykorzystaniem celowniczych urządzeń nokto- i termowizyjnych.

Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą posła Józwiaka i dzieci na polowaniu

Komisja Etyki Poselskiej na podstawie otrzymanego od Rzecznika Praw Dziecka wniosku Bartosza Jakubowskiego – organizatora zbiórki podpisów pod apelem „Poseł Józwiak pod Komisję Etyki Poselskiej” na portalu naszademokracja.pl (umożliwia prowadzenie kampanii m.in. na rzecz praw człowieka, poszerzania demokracji i państwa prawa) – postanowiła rozpatrzyć sprawę wypowiedzi Bartosza Józwiaka (Kukiz’15), która odnosiła się do kwestii zakazu udziału dzieci w polowaniach, usankcjonowanej w zmienionym na początku tego roku Prawie łowieckim.

Bioasekuracja myśliwych – zmiana zasad od 10 sierpnia

Pismem z 18 lipca br. główny lekarz weterynarii przekazał do ZG PZŁ oraz Dyrekcji Generalnej LP „Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF (…)”.   Zostały one przygotowane we współpracy z reprezentantami PZŁ oraz Lasów Państwowych w związku z ustaleniami podjętymi na odbywającym się kilka dni wcześniej w Ministerstwie Środowiska spotkaniu grupy roboczej...

Kolejne przypadki hybrydyzacji psów i wilków w Polsce

14 czerwca br. zastępca generalnego dyrektora ochrony środowiska Marek Kajs wystosował do Lasów Państwowych oraz ZG PZŁ pismo z prośbą o zgłaszanie zaobserwowanych przez leśników przypadków rodzących podejrzenia o wystąpienie hybrydyzacji wilków i psów. Dziko żyjące mieszańce stanowią problem dla ochrony gatunkowej tego drapieżnika, zatem nie budzi wątpliwości konieczność zdobycia informacji o skali zjawiska. Niezupełnie oczywiste jest za to pominięcie w gronie adresatów tej odezwy z Warszawy WWF Polska – organizacji przypisującej sobie główną rolę wręcz w zbawieniu, a nie tylko ochronie krajowej populacji wilka szarego europejskiego.

Polowanie na dziki z nokto- i termowizją – decyzja KE z 19 lipca 2018 r. (aktualizacja na 27 lipca)

AKTUALIZACJA: W związku z wystąpieniem ognisk ASF-u u świń w powiatach chełmskim, włodawskim i hrubieszowskim (przeniesienie tych obszarów z części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE do części III, tj. strefy niebieskiej) oraz przypadkami choroby u dzików w powiatach kętrzyńskim, kozienickim i lubartowskim (przeniesienie obszarów z części I do części II, tj. strefy czerwonej) KE decyzją z 27 lipca br. dokonała zmian w poniższym zestawieniu (z treścią decyzji można się zapoznać TUTAJ). Zostały one przez nas wytłuszczone.