Zmiany w prawie ochrony przyrody

Zakaz odstrzału kormorana, czapli i wydry na stawach hodowlanych wprowadziło rozporządzenie Ministra Środowiska, ustalające nową listę gatunków chronionych, z 12 października 2011 roku.

Trybunał Konstytucyjny wypowie się na temat Prawa Łowieckiego

Trybunał Konstytucyjny, po przeprowadzeniu wstępnej analizy, przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną w przedmiocie sprzeczności art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego z ustawą zasadniczą (sygn. SK 8/11).