strona główna

Okresy polowań

Okresy polowań | zmiana parametrów
Wybrany okres: 8.2018
Gatunek
Okres polowań
Jeleń szlachetny
byki
od 21
Sarna
kozły
cały miesiąc
Dzik
cały miesiąc
Lis
cały miesiąc
Jenot, norka amerykańska, szop pracz
cały miesiąc
Piżmak
od 11
Dzikie kaczki1
od 15
Grzywacz
od 15
Łyska
od 15
Wyjaśnienia przypisów
1 - krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica

W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy. W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze i kuny. Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.