strona główna

Okresy polowań

Okresy polowań | zmiana parametrów
Wybrany okres: 2.2019
Gatunek
Okres polowań
Jeleń szlachetny
byki, cielęta
cały miesiąc
Daniel
byki, cielęta
cały miesiąc
Muflon
tryki
cały miesiąc
Dzik
cały miesiąc
Kuny, tchórz
cały miesiąc
Lis
cały miesiąc
Jenot, norka amerykańska, szop pracz
cały miesiąc
Piżmak
cały miesiąc
Bażant
koguty
cały miesiąc

W obwodach, w których w ostatnich dwóch latach kalendarzowych prowadzono zasiedlenia zajęcy, bażantów lub kuropatw, przez cały rok wolno polować na lisy. W obwodach, w których występują głuszce lub cietrzewie, przez cały rok wolno polować na lisy, borsuki, tchórze i kuny. Na terenach rybackich obrębów hodowlanych przez cały rok wolno polować na piżmaki.