W najnowszym numerze BŁ

Treści publikowane na tej stronie możesz czytać za darmo dzięki osobom, które kupują „Brać Łowiecką” i w ten sposób wspierają naszą działalność. Dziękujemy czytelnikom papierowego i elektronicznego wydania czasopisma! Jeżeli uważasz zamieszczane tutaj materiały za wartościowe, to zachęcamy do kupowania miesięcznika.
Dołącz do grona naszych prenumeratorów!

Spis treści numeru 10/2022

zobacz więcej

Aktualności

Znamy projekt nowej listy IGO

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów. Przypomnijmy, że od wejścia w życie ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych myśliwi w ramach działań związanych z ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem...

Przez ogary do łowiectwa

Na okładce wrześniowej „Braci Łowieckiej” dumnie się prezentują Zagaj Galicyjska Sfora i Fatra Sfora Nemroda, mieszkające w hodowli Niemczańskie Wzgórza Kasi Cieleń, które zapowiadają, że w środku znajdziecie kontynuację cyklu artykułów poświęconych ogarom polskim (pierwszą część opublikowaliśmy w BŁ 8/2022). Historia okładkowych ogarów oraz ich właścicielki jest jednym z wielu przykładów rozpoczęcia przygody łowieckiej właśnie dzięki psom myśliwskim. O...

Sejm otwiera drogę do wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich

Uchwalona 15 września 2022 r. przez sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (zobacz przebieg procesu legislacyjnego druku nr 2479) dotyczy zmniejszenia bariery administracyjnej dla osób indywidualnych i przedsiębiorców w ramach rządowej „tarczy prawnej” i ma wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji oraz usprawnienie postępowań urzędowych. Wprowadziła ona również dwie zmiany do Prawa...

Kurs wabienia jeleni z „Bracią Łowiecką”!

Zapraszamy na pierwszy kurs z cyklu szkoleń „Braci Łowieckiej”, na którym będzie można się nauczyć szlachetnej sztuki wabienia jeleni. Szkolenie odbędzie się 16–17 września w urokliwej stanicy łowieckiej Kniejówka w Ownicach na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Gorzowie Wielkopolskim. Poprowadzi je znany miłośnikom sztuki wabienia Michał Idczak*. Zajęcia teoretyczne, na których zostaną zaprezentowane skuteczne techniki wabienia oraz wskazówki dla poczatkujących,...

Sezon na pióro na obszarach Natura 2000 w Małopolsce i na Śląsku od 15 września

Za sprawą nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z czerwca 2021 r., którą zmieniono okresy polowań na ptactwo w całym kraju, miniony sezon rozpoczęliśmy nie jak dotychczas 15 sierpnia, ale dwa tygodnie później – 1 września. Aż miesiąc dłużej musieli natomiast poczekać myśliwi z części okręgu bielskiego, leżącego w województwie małopolskim, oraz polujący w OHZ-ecie Zator, formalnie zarządzanym przez okręg krakowski. Za sprawą uchwały...

Zapraszamy na targi Jagd und Angeln do Wermsdorfu

„Pochodzę z rodziny z tradycjami myśliwskimi” – napisał niedawno jeden z potomków ostatniego króla Saksonii, który abdykował w 1918 roku. Przedstawiciele dynastii Wettynów, której prestiż i polityczne znaczenie są związane z polską koroną, polowanie mieli we krwi. Dowodzą tego nie tylko pożółkłe karty rękopisów, lecz także zachowane po dziś dzień materialne świadectwa pasji władców w formie licznych zamków myśliwskich z XVII i XVIII wieku. Obrazują one...

Zmiana stawki za badanie mięsa na obecność włośni

Aktualizacja: W piątkowe popołudnie 26 sierpnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, nie podając jednoznacznej podstawy prawnej, że nie ma uzasadnienia dla pobierania opłat za samo przeprowadzenie badania na obecność włośni w przypadku pozyskiwania mięsa świń, dzików i nutrii na użytek własny oraz wprowadzania go do obrotu (dziki i nutrie) w ramach sprzedaży bezpośredniej. Badanie to, zdaniem MRiRW, jest w takich przypadkach bezpłatne. Na mocy Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, a także Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, które weszły w życie 11 sierpnia, wzrosną koszty badania mięsa dzików na obecność włośni.

MSWiA niechętne broni krótkiej w rękach myśliwych. Zmiana regulaminu polowań po konsultacjach

Zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu zmiany rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, który m.in. wprowadza możliwość dostrzeliwania postrzałków i uśmiercania schwytanych w pułapki żywołowne drapieżników przy użyciu broni krótkiej oraz polowania w nocy na drapieżniki z wykorzystaniem nokto- i termowizyjnych urządzeń celowniczych. Przyjrzyjmy się...

ZIPOD w elektronicznej książce polowań

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, które weszło w życie 20 kwietnia, wprowadzono wymóg zgłaszania każdego znalezionego lub odstrzelonego dzika do Inspekcji Weterynaryjnej za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Padłych i...

Nowe okresy polowań dla jeleni, danieli i zwierzyny drobnej

Od soboty 2 lipca obowiązują w Polsce zmienione okresy polowań na zwierzęta łowne. Regulująca tę kwestię zmiana rozporządzenia została podana do publicznej wiadomości dzień wcześniej. Jeśli chodzi o jelenie szlachetne i daniele, to minister klimatu i środowiska wprowadził na jej mocy w wybranych kilku województwach m.in. możliwość odstrzału letniego, który został ograniczony do łań i byków w drugim roku życia, oraz wydłużył sezon na cielęta.   Odstrzał...

Zaczynamy przyjmować zgłoszenia do konkursu na najciekawsze parostki sezonu!

Już po raz dwunasty ogłaszamy nabór zgłoszeń do konkursu na najciekawsze parostki! Do 16 października czekamy na zdjęcia rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim (2022/2023) przez myśliwych należących do PZŁ. Mogą to być myłkusy, perukarze lub kozły o dowolnej innej interesującej formie parostków. Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.   Sponsorem nagród – do wygrania ponownie polowanie na zwierzynę grubą w Finlandii lub roczny zapas (100 szt.)...

zobacz więcej

Konkursy

Zaczynamy przyjmować zgłoszenia do konkursu na najciekawsze parostki sezonu!

Już po raz dwunasty ogłaszamy nabór zgłoszeń do konkursu na najciekawsze parostki! Do 16 października czekamy na zdjęcia rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim (2022/2023) przez myśliwych należących do PZŁ. Mogą to być myłkusy, perukarze lub kozły o dowolnej innej interesującej formie parostków. Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.   Sponsorem nagród – do wygrania ponownie polowanie na zwierzynę grubą w Finlandii lub roczny zapas (100 szt.)...

​Najcięższy byk sezonu 2021/2022 wyłoniony!

W czołówce czwartej edycji konkursu BŁ i FH Knieja w Krakowie na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego znalazły się trzy trofea o masie brutto przekraczającej 10 kg. Wszystkie pochodzą z północnej części Polski, ale spoza rejonów powszechnie kojarzonych z mocnymi jeleniami. Zdobywcą zwycięskiego wieńca o imponującej masie wynoszącej 14,5 kg (po 30 dniach od pozyskania) jest Wojciech Kowalczyk. Swoje trofeum pozyskał 6 października ub.r. w przylegającym od...

Najciekawsze parostki 2021 r. wyłonione!

Za nami XI odsłona konkursu na najciekawsze parostki sezonu, druga, w której partnerem i sponsorem nagrody głównej jest warszawska firma THZ Incorsa. Mimo późno rozpoczętego naboru otrzymaliśmy łącznie 37 zgłoszeń trofeów, w tym jednego perukarza (wszystkie parostki można obejrzeć w galerii na www.braclowiecka.pl w zakładce „Konkursy”). Z satysfakcją odnotowaliśmy, że pojawiły się wśród nich również myłkusy zdobyte przez laureatów minionych edycji konkursu....

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2021/2022

Zdobywca najcięższego dzika sezonu 2021/2022 weźmie udział w dwudniowym polowaniu zbiorowym na zwierzynę grubą w Polsce, ufundowanym przez firmę Łowca w Rudzie Śląskiej (w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną szczegóły, w tym termin i miejsce łowów, zostaną podane w późniejszym terminie), oraz otrzyma pamiątkową statuetkę ufundowaną przez redakcję. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca dostaną upominki. Na łamach BŁ ukażą się ponadto opowiadania...

Konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia sezonu 2021/2022

Nagrodą główną w czwartym konkursie na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego jest monokular termowizyjny Guide TrackIR 50 mm o wartości rynkowej 7990 zł, ufundowany przez FH Knieja w Krakowie, oraz pamiątkowa statuetka ufundowana przez redakcję. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od drugiego do piątego, otrzymają zestawy upominków. Na łamach BŁ opublikujemy ponadto opowiadania relacjonujące okoliczności zdobycia najmocniejszych zgłoszonych trofeów.
 
O wynikach...