Konsekwencje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Wyrokiem z 6 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją RP części przepisów Prawa łowieckiego dotyczących sądownictwa. Jak doszło do tej sytuacji oraz jakie skutki będzie to miało dla myśliwych i PZŁ?
Numer: Brać Łowiecka 1/2013, strona 28

Pobierz artykuł w formacie PDF