Prawo łowieckie znowu w Trybunale Konstytucyjnym

Mijający rok upłynął pod znakiem prac legislacyjnych nad Prawem łowieckim. Zmiany, będące następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność sądownictwa łowieckiego, nie wyczerpują jednak całokształtu zastrzeżeń formułowanych pod adresem ustawy.
Numer: Brać Łowiecka 12/2013, strona 66

Pobierz artykuł w formacie PDF