Hektarówka, czyli niesłusznie pobrana składka

Problem wysokości składki członkowskiej do PZŁ nie doczekał się jak dotąd regulacji w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Podjęta przy okazji poprzednich prac legislacyjnych nad Prawem łowieckim próba wprowadzenia takiej regulacji zakończyła się niepowodzeniem, gdy dyskusję w parlamencie zdominowała kwestia gospodarności Związku i ustalenia poziomu składki.
Numer: Brać Łowiecka 5/2015, strona 30

Pobierz artykuł w formacie PDF