Polityka i łowy, czyli inwentaryzacja dzików


Mamy sukces! Średnie zagęszczenie dzików w Polsce wynosi 0,5 os./km2, czyli dokładnie tyle, ile powinno być w wieloletnich łowieckich planach hodowlanych na lata 2017–2027 „stosownie do uzgodnień podjętych z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Panem Andrzejem Koniecznym” – jak czytamy w Zarządzeniu nr 9/2016 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 7 września 2016 r.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 1/2017, strona 28

Pobierz artykuł w formacie PDF