Czy doczekamy się odstrzału wilka?


Poglądy nt. aktywnego zarządzania wilkiem i jego dalszej biernej ochrony starły się podczas seminarium zorganizowanego 9 czerwca w Wejherowie przez RDLP w Gdańsku. Obecna na nim dr Sabina Pierużek-Nowak, znana z całkowitego sprzeciwu wobec odstrzału tego drapieżnika, przyznała, że w pewnych okolicznościach takie działanie może być uzasadnione.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 8/2017, strona 38

Pobierz artykuł w formacie PDF