Jak powinien wyglądać przyszły Statut PZŁ


Najważniejsze zadanie stojące przed nowymi władzami PZŁ stanowi opracowanie statutu dostosowującego strukturę organizacyjną Związku do wymagań wynikających z marcowej nowelizacji Prawa łowieckiego, która m.in. zlikwidowała okręgowe rady łowieckie, okręgowe komisje rewizyjne i Główną Komisję Rewizyjną. To jednak zaledwie plan minimum, bo w rzeczywistości otwiera się ogromna szansa, by stworzyć nowoczesny akt prawny będący odpowiedzią na wyzwania przyszłości, a nie tylko poprawioną wersją dotychczasowych rozwiązań.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 9/2018, strona 28

Pobierz artykuł w formacie PDF