Czyżby requiem dla cietrzewia? (I)


Cietrzew, zaliczany do kuraków leśnych, jeszcze na początku II poł. XX w. był pospolity na wielu terenach południowej, centralnej i wschodniej Polski, a jego liczebność w latach 70. minionego stulecia oceniano na kilkadziesiąt tysięcy. Niestety, zmiany środowiskowe w ostojach tych ptaków spowodowały, że w krótkim czasie cietrzew znalazł się w gronie gatunków ginących, ujętych w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 9/2018, strona 56

Pobierz artykuł w formacie PDF