Sądowa kontrola kar porządkowych


Możliwość zastosowania sankcji za naruszenie przepisów prawa lub obowiązujących uchwał stanowi ważny element dyscyplinowania członków w każdej organizacji. Dotyczy to również Polskiego Związku Łowieckiego. Z orzeczeń sądów powszechnych jednak wynika, że myśliwi, którym niesłusznie albo niezgodnie z prawem wymierzono kary porządkowe, nie są pozbawieni szans na obronę.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 3/2019, strona 27

Pobierz artykuł w formacie PDF