Krzyż w oznace organizacyjnej PZŁ


Każdy polski myśliwy ma świadomość przynależności do zrzeszenia PZŁ w sensie zarówno wspólnoty, jak i określonych zadań. Warto szerzej spojrzeć na to, do czego wzywają dzisiaj myśliwych nasza rodzima, wielowiekowa tradycja myśliwska, kultura łowiecka z ceremoniałami łowieckimi, a przede wszystkim chrześcijańskie korzenie symboliki krzyża w oznace organizacyjnej PZŁ.
Autor: Tomasz Nogaj
Numer: Brać Łowiecka 11/2019, strona 34

Pobierz artykuł w formacie PDF