Cofnięcie rezygnacji z funkcji w kole


Czy łowczy, który złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie koła, może tę rezygnację skutecznie wycofać podczas obrad najbliższego walnego zgromadzenia?
Numer: Brać Łowiecka 5/2021, strona 72

Pobierz artykuł w formacie PDF