Konsekwencje odstąpienia od oszacowania szkody


Procedura szacowania szkód zawiera niedomówienia, które powodują liczne problemy interpretacyjne. Niedawno Sąd Najwyższy musiał rozstrzygnąć, czy w przypadku bezczynności dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego polegającej na nieoszacowaniu szkód i niesporządzeniu protokołu poszkodowany może dochodzić odszkodowania na drodze sądowej, nawet jeśli nie została wydana decyzja nadleśniczego.
Numer: Brać Łowiecka 11/2021, strona 72

Pobierz artykuł w formacie PDF