Walne: absolutorium dla samego siebie?


Odpowiedź na pytanie, czy członek zarządu koła może głosować na walnym zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium samemu sobie, rodzi w praktyce wiele problemów. Łączy się to z szerszym zagadnieniem wyłączenia od głosowania danej osoby z uwagi na funkcję pełnioną przez nią w kole lub w zrzeszeniu.
Numer: Brać Łowiecka 2/2022, strona 72

Pobierz artykuł w formacie PDF