Skutki wielokrotnego obciążenia hukiem


Wszyscy znamy ryzyko ekspozycji na huk broni palnej. Okazuje się, że nie tylko kalibry magnum i broń z hamulcem wylotowym jest niebezpieczna. Nawet wyciszona broń może być groźna dla ucha, jeśli tylko oddziałuje odpowiednio często i długo.
Numer: Brać Łowiecka 3/2022, strona 92

Pobierz artykuł w formacie PDF