Ugoda w sprawie wielkości odszkodowania


Spotykam się z wątpliwościami, czy w przypadku odpowiedzialności za szkody łowieckie jest możliwe zawarcie jakiejkolwiek ugody w sprawach dotyczących szacowania szkód łowieckich. A jeżeli tak, to jaką ugodę można zawrzeć oraz kiedy. To zagadnienie należy poddać analizie z punktu widzenia ugody cywilnej oraz ugody administracyjnej, które mają odmienny charakter.
Autor: Daria Danecka
Numer: Brać Łowiecka 5/2022, strona 75

Pobierz artykuł w formacie PDF