Strategia funkcjonowania chmary


Wiele gatunków zwierząt prowadzi, przynajmniej w pewnych okresach, skupiskowy tryb życia. Tworzenie ugrupowań ma więcej zalet niż wad, a jedna z ważniejszych to bezpieczeństwo. Śmiertelność u osobników w stadzie jest znacznie mniejsza niż u tych żyjących samotnie, głównie dzięki szybszemu dostrzeganiu zagrożeń. Ponadto grupowe życie ułatwia roślinożercom znalezienie dostępu do żeru, drapieżnikom – polowanie i zdobycie ofiary, a ptakom lecącym w kluczach – pokonywanie dużych odległości.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 6/2022, strona 50

Pobierz artykuł w formacie PDF