Składki członkowskie w kole


Koło łowieckie, jak każde zrzeszenie, jest organizacją osób prywatnych. Aby prowadzić działalność statutową, do której realizacji zostało powołane, musi ono mieć fundusze. Majątek koła budują m.in. składki członkowskie, dlatego ich płacenie to jeden z najważniejszych obowiązków członków kół. Unikanie wniesienia składki jest naruszeniem Statutu PZŁ i może się stać powodem wykluczenia z koła.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 7/2022, strona 72

Pobierz artykuł w formacie PDF