Do czego doprowadzą „okresowe zasady selekcji byków”?

Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej w 2010 roku weszły w życie „okresowe zasady selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków”. Założenia do nich są zaskakujące. Jestem ciekawy, na jakich wynikach badań 
zostały oparte, wydaje się bowiem, że wynikają one z bliżej nieokreślonych przemyśleń.
 

Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 2/2011, strona 45

Pobierz artykuł w formacie PDF