Urynkowienie łowiectwa szansą na normalność?

Międzypartyjna parlamentarna grupa posłów i senatorów przez ostatnich kilka miesięcy opracowywała projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Istnieje już jej robocza wersja, 
rewolucyjna w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy z 1995 roku. Poprosiliśmy senatora Jana Olecha – myśliwego z 34-letnim stażem, członka KŁ „Knieja” w Szczecinie – jednego z twórców projektu, o przybliżenie myśliwym nowych założeń 
prawnych dotyczących łowiectwa w Polsce.
 

Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 3/2011, strona 26

Pobierz artykuł w formacie PDF