Spis treści numeru 12/2009

Zdaniem myśliwego | 26

Czy reforma jest niezbędna?
O potrzebie użytkowania psa rasowego Leszek Ciupis
Nowe rządy łowczego okręgowego Mieczysław Wójcik
Zapomniani seniorzy
Polowania dewizowe Henryk Z. Figura
Polskie łowiectwo – co dalej? Grzegorz Owczarzak
Jak strzelamy „samobóje” Wojciech Bołoz 

Niewiadomy los łosia | 42
Wojciech Sobociński

W lipcu ruszył dwuletni projekt badawczy, który odpowie, jak gospodarować populacją łosia w Polsce. Nie wiadomo, czy Minister Środowiska wcześniej podejmie kroki zmieniające obecną nietykalność tych zwierząt. Ostatnie doniesienia niewątpliwie będą miały na to duży wpływ.

Czy umiemy kierować liczebnością zwierzostanu? | 44
Włodzimierz Jezierski

Podstawowym problemem związanym z gospodarowaniem łowieckim jest zagadnienie sterowania liczebnością populacji zwierząt łownych. Spróbujmy je rozważyć na przykładzie ośmiu gatunków zwierzyny: łosia, jelenia, sarny, dzika, bobra, lisa, zająca i kuropatwy.

Łowiectwo w Puszczy Piskiej oczami praktyka | 56
Wojciech Sobociński

Większą część swego życia spędził w lesie. 46 lat przepracował w Lasach Państwowych, w tym 20 lat prowadził OHZ. Jak mało kto zna się na gospodarce łowieckiej i doskonale rozumie problemy nękające współczesne myślistwo. Jest miłośnikiem psów myśliwskich i organizatorem ich konkursów. O łowiectwie w Puszczy Piskiej, i nie tylko, rozmawiamy z Ryszardem Jarząbkiem. 

Polowanie na słowa | 68

Wigilijne marzenie Maciej Hoffmann
Zając Świętego Huberta
Wspomnienia z Kresów Waldemar Żurawski 

Nadzór PZŁ nad kołami | 82
Eugeniusz Oborski

W trybie nadzoru sprawowanego przez okręgowe struktury organizacyjne PZŁ nad działalnością kół łowieckich każda sprzeczna z prawem lub statutem uchwała statutowych organów koła podlega obligatoryjnemu uchyleniu, nie wolno natomiast uchylić żadnej uchwały tych organów zgodnej z prawem i ze statutem. W praktyce, niestety, okazuje się, że nadzór organów PZŁ szczebla okręgowego nad kołami łowieckimi jest niewydolny.