Spis treści numeru 9/2016

Natura jest najlepszym regulatorem | 6
Izabela Kamińska

Rafał Kowalczyk – profesor nadzwyczajny w Instytucie Biologii Ssaków PAN, specjalizujący się w ochronie przyrody i zarządzaniu populacjami zwierząt – wyjaśnia, czy łowiectwo
jest konieczne, aby ekosystemy mogły funkcjonować na odpowiednim poziomie.
Dyrektor IBS PAN w Białowieży opowiada o swoim krótkim epizodzie łowieckim oraz
zdradza, jak udaje mu się realizować archetyp łowcy bez użycia broni.

Wieści z pól i kniei | 12

Rozstrzygnięcie konkursu „Polowanie, o jakim marzę…”
III Puchar Delta Optical Zbigniew Masłowski
20 lat konkursu plastycznego w Sztumie
Powrót Pucharu Beretta & Sako!
Myśliwi znów zafundowali wakacje dzieciom ze Wschodu Katarzyna Mazur
O trofeistyce i selekcji na okoliczność koźlego sezonu Łukasz Jędrych
Józef Prętki nie żyje Jerzy Woźniak
Ślub myśliwych z KŁ „Wieniec” w Osusznicy

Zdaniem myśliwego | 22

Apel do młodych myśliwych
Rogacze Michał Łukasiewicz
Król polowania Bohdan Jasiewicz

Polowa msza hubertowska | 28
Tadeusz Böhm

W latach powojennych w naszym kraju mieliśmy do czynienia z procesem wprowadzania
w życie nowej kultury masowej, zrywającym z dawnymi zwyczajami wypracowanymi przez minione pokolenia. Taki namacalny przykład stanowi łowiectwo, w którym nastąpiło zubożenie wielu tradycji, w tym mszy hubertowskiej, a także sygnałów myśliwskich.

W gospodarce łowieckiej mogą pomóc drony | 50
Krzysztof Bartkowski

O możliwościach szacowania szkód oraz inwentaryzacji zwierzyny dzięki wykorzystaniu dronów rozmawiamy z Pawłem Sosnowskim, rzeczoznawcą w zakresie szkód powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące z firmy AgroPixel.

Co ciekawego w sklepach myśliwskich | 58

Komplet myśliwski Microfiber Univers-Tex
Miniaturowy lokalizator dla psów myśliwskich
AP Hot Pink – nowy kamuflaż dla dian
Monarch HG – nowe lornetki firmy Nikon
Marynarki myśliwskie szyte na miarę

Obwody łowieckie a prawo własności – nowe spojrzenie | 62
Witold Daniłowicz

Bezpośrednią inspiracją do przygotowania tego artykułu jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. w sprawie obwodów łowieckich (sygn. akt P 19/13).
Trybunał zdecydowanie opowiada się za zmianą prawnego modelu polskiego łowiectwa, konstatując jego niespójność ze współczesnymi standardami ochrony praw i wolności.
Czy słusznie?

Dobry pies w kiepskich rękach | 78
Jerzy Woźniak

Po przeszkoleniu lub zakupie ułożonego psa należy często i efektywnie polować, bo tylko praktyka czyni mistrza zarówno z czworonoga, jak i z myśliwego.

Selekcja osobnicza w wykonaniu sfory dzikarzy | 82
Grzegorz Jarosik

Polowania zbiorowe często spotykają się z negatywnymi opiniami. Jako argument
wysuwa się to, że wówczas myśliwi nie mają szansy właściwie ocenić zwierzyny
przed strzałem. Jednak można przytoczyć dowody na to, że dobra sfora psów
na zbiorówce dokonuje selekcji osobniczej.