Spis treści numeru 3/2009

Zdaniem myśliwego | 22

Do Redaktora Naczelnego BŁ Tadeusz Huta
O czym plotkują wiewiórki? (Cóż, zwierzaki niełowne, im wolno...) Piotr Adamczeski
Zakazane spotkanie Janusz Pałkowski
W obronie polskich leśników Janusz Dawidowski

Pozyskanie zwierzyny płowej | 32
Paweł Janiszewski

Warto prześledzić, jak zmienia się masa tuszy podstawowych gatunków zwierzyny płowej w poszczególnych miesiącach sezonu polowań. Warto także się zastanowić, kiedy strzelamy najwięcej przedstawicieli tej zwierzyny. Przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych na terenie pięciu województw północnej Polski w trakcie czterech kolejnych sezonów łowieckich.

Do kogo należą zrzuty? | 36
Miłosz Kościelniak-Marszał

Przełom lutego i marca to czas, kiedy jelenie tracą poroże. Tradycyjnie wyruszają wtedy do lasu tzw. zbieracze zrzutów, żeby odnaleźć porzucone trofea. Powszechnie panuje przekonanie, że nie jest to zabronione, a poroża są własnością znalazcy.