Spis treści numeru 8/2007

Życie w chmarze | 22
Bogdan Michalak

Zanim poznamy tajniki sztuki wabienia jeleni i zaczniemy wprowadzać je w czyn, warto dowiedzieć się jak najwięcej o życiu tych zwierząt. W tej części cyklu przedstawiamy kolejne informacje przydatne dla wszystkich jeleniarzy. 

Zanim św. Hubert został patronem myśliwych (I) | 24
Michał K. Nowak

Mimo wielu rozbieżności co do życia św. Huberta możemy być pewni jednego: patron myśliwych wywodził się z rodu spowinowaconego lub spokrewnionego z dynastią królewską. 

Szkody łowieckie w uprawach rolnych | 34
Miłosz Kościelniak-Marszał

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 Prawa łowieckiego dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Wnioskiem z 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie pojawiających się w orzecznictwie rozbieżności w zakresie wykładni tego artykułu dokonywanej przez sądy. 

Japońskie sztucery Howa | 64
Marek Czerwiński

Japoński Howa 1500 jest klasycznym repetierem, a to ulubiony przez myśliwych typ broni. Przypomina Vanguarda firmy Weatherby.