Spis treści numeru 10/2006

Fachowcy BŁ (IV) | 16
Rafał Jajor

Marek Czerwiński – udziela porad z zakresu broni, amunicji i sprzętu optycznego

Odstrzał selekcyjny a rozwój wieńca | 30

Rozwój poroża był ? – często jest nadal – podstawowym kryterium odstrzału selekcyjnego byków jelenia. Ale czy rzeczywiście budowa poroża świadczy o jakości byka, który je nałożył? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć dr Hubert Zeiler, biolog łowiecki z Austrii, w artykule „Nach Konstitution oder Kalk”, opublikowanym w czasopiśmie „Pirsch” nr 15/2006. 

Uszy – bolesny problem | 44
Mieczysław Remuszko

W cyklu wywiadów na temat zdrowia psów rozmawiamy z doktorem nauk weterynaryjnych Kourou Dembele, starszym wykładowcą w Katedrze Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. 

Strzelanie w trudnych warunkach | 62
Marek Czerwiński

Stare porzekadło mówi, że pogoda dla myśliwego może być tylko dobra lub bardzo dobra. Prawdziwego łowcy nie zatrzymają żadne przeciwności. Rzeczywiście, strzelamy często w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach, w deszczu lub śniegu. Wszystkie te czynniki wpływają na balistykę pocisku, co za tym idzie, na skuteczność strzału. Należy zatem nauczyć się strzelać w każdych, także najtrudniejszych warunkach atmosferycznych.