Spis treści numeru 7/2009

Zdaniem myśliwego | 22

Sianie niepokoju Ryszard Dobek
Kto należy do PZŁ? Stanisław Piotrowicz
Akcja przeciwko nowelizacji – głosy w dyskusji
Izolacja związkowej administracji Jan Malinowski
Ustalanie porządku obrad walnego zgromadzenia Henryk Z. Figura
Nowe kryteria Piotr Adamczeski
Próby wyżłów, czyli mocny sznurek – słaba stójka Marian Patrzał
Czy PZŁ grozi bankructwo? Jerzy Krzyżostaniak
Rozliczanie szkód Dawid Nowaczyk

Szkody łowieckie: odpowiedzialność myśliwych i rolników | 28
Miłosz Kościelniak-Marszał

Przyjęty w Polsce mechanizm odpowiedzialności za szkody łowieckie opiera się na wyłączeniu z tego procesu czynnika państwowego i powierzeniu dzierżawcom obwodów łowieckich rekompensowania szkód z własnych funduszy. Obciążenie finansowe kół łowieckich z tego tytułu sięga obecnie 30?35 mln zł rocznie, przy czym ta kwota nie obejmuje dodatkowych kosztów, ponoszonych w związku z koniecznością przeprowadzania oględzin lub szacowania.

Wabienie rogaczy | 30
Erich Marek

Niemal żaden inny rodzaj polowania nie wymaga od myśliwego takiego natężenia uwagi, co polowanie na wab na kozły. Nawet doświadczeni wabiarze muszą stale weryfikować swoją wiedzę i uzupełniać ją o nowe spostrzeżenia.

Ambony do normalizacji | 34
Hubert Gieleciński

Unifikacja wzorów urządzeń łowieckich w skali kraju. Czy to możliwe? Pierwszy krok w tym kierunku robią leśnicy. Bezpieczne, ergonomiczne i estetyczne ? już niedługo takie mają być wszystkie ambony w OHZ-etach Lasów Państwowych.

Polowanie na słowa | 46

Przeznaczenie Dominika Błaszczyk
Moje niestrzelone odyńce Bogdan Michalak
Lisi jar Andrzej Klaman