Spis treści numeru 1/2011

Zdaniem myśliwego | 28

Jak postarzyć populację? Ryszard Adamus
Poprawić wizerunek myśliwych Hubert Codrow
Złodziej samochodów w ZG PZŁ? Zbigniew Masłowski
Kult św. Huberta 

Nadmierne dokarmianie zimowe a metabolizm zwierzyny płowej | 34

Dostarczanie zwierzynie płowej zbyt dużych dawek karmy treściwej prowadzi w ekstremalnych przypadkach do uszkodzenia narządów wewnętrznych, a nawet do wytwarzania słabszego poroża. Pisze o tym dr Armin Deutz na łamach niemieckiego czasopisma myśliwskiego „Pirsch” nr 1/2010. 

Gospodarka łowiecka zimą | 36
Sylwester Hałas

Dokarmianie zwierzyny wbrew pozorom nie jest takie proste, a popełnione błędy mogą przynieść rezultaty przeciwne do zamierzonych. Należy m.in. dbać o podawanie odpowiednich ilości i rodzajów karmy, tak by uzupełniała ona braki żeru naturalnego. Ważna jest również właściwa liczba i rozmieszczenie sprawnych urządzeń łowieckich.

Stanowcze „nie” dla badań nad łosiami | 40
Wojciech Sobociński

Aktywna część społeczeństwa głośno tupnęła nogą, przeciwstawiając się eksperymentalnym odstrzałom zastosowanym przez naukowców pracujących nad „Strategią ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce”. Minister tupnięcie usłyszał i wstrzymał odstrzały. 

Ubezpieczony majątek – spokój na polowaniu | 57
Urszula L Kwiatek

Niezależnie od tego, jaki mamy status społeczny czy stan posiadania, nasza własność jest dla nas bardzo ważna i często daje nam poczucie bezpieczeństwa. Dlatego doświadczenie straty stanowi tak trudne przeżycie. Z Hanną Sarzyńską, agentem zajmującym się ubezpieczeniami majątkowymi, rozmawiamy o zabezpieczaniu tego, co posiadamy. 

Polowanie na słowa | 70

Faja Julian Huta
Bez komentarza Erwin Dembiniok
Na lamparta z psami Zdzisław Wojtczak